Visie op onderwijs


Bij ons op de Klimop willen wij dat een kind zich veilig en gerespecteerd voelt in de groep en hierdoor komt tot maximale ontwikkeling op sociaal en cognitief.
Het omgaan met verschillen in de groep; “niet alle kinderen beschikken over dezelfde mogelijkheden” zien wij als een uitdaging. Elk kind is anders. Omgaan met deze verschillen is een uitgangspunt van ons onderwijs.
Wij spelen in op de individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie.
Dit doen wij  door een uitdagende omgeving met betekenisvolle activiteiten aan te bieden, die het kind prikkelen en uitdagen om actief bezig te zijn op een leerniveau dat het kind aankan.
Wij vinden het belangrijk dat in alle groepen op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan de doelen die wij hebben geformuleerd.
Het werken proberen wij zoveel mogelijk op een speelse en interessante manier vorm te geven.