Kanjertraining

Basisschool Klimop

Onze school is een ‘Kanjerschool’. Dit houdt in dat wij als school aan de hand van verhalen en oefeningen kinderen inzicht geven in hun gedrag. Medewerkers zijn geschoold om kinderen volgens een vaste methode te helpen in hun emotionele ontwikkeling en hen te helpen om conflicten op een goede manier op te lossen.

De afspraken die horen bij de Kanjerschool zijn overal zichtbaar en hetzelfde. Medewerkers spreken kinderen op dezelfde manier aan en voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen op school. 

De kinderen leren gedrag te herkennen aan de hand van verschillende petten. Hiernaast kunt u lezen welke petten dat zijn.