Communicatie met ouders

Parro

In de communicatie met ouders gebruiken wij Parro als middel. In Parro kunt u als ouder de schoolagenda zien, contact opnemen met medewerkers van school en ontvangt u regelmatig een update van de leerkracht(en) van uw zoon of dochter. 
Wanneer uw kind start op de Klimop ontvangt u een koppelcode waarmee u een account kun aanmaken.
 

Basisschool Klimop

Nieuwsbrief

Iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt u een nieuwsbrief vanuit de directie van de school. De nieuwsbrief bevat algemene informatie over de school aangevuld met berichten van partners van de school. De nieuwsbrief wordt verstuurd via Parro.

Oudergesprekken

Jaarlijks ontvangt u van de leerkracht 3 keer een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en vindt plaats aan het begin van het jaar. De overige twee gesprekken worden gekoppeld aan het meegeven van het rapport. Er is dan ruimte om vragen te stellen over de ontwikkeling van uw kind.