Oudervereniging

Welkom bij de oudervereniging van RK Basisschool Klimop

Wat is de Oudervereniging?

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar elke ouder lid van is als hij/zij een kind op school heeft. Hierover kunt u meer lezen in de Statuten Oudervereniging Katholieke Basisschool Klimop Hoofddorp.

Wat doet de Ouderraad?

De Oudervereniging heeft een bestuur, en dat is een groep vrijwillige ouders van leerlingen van de Klimop. Zij vormen de Ouderraad (OR). De OR wil graag bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen de leerkrachten, leerlingen en ouders. Zo worden er extra schoolactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen, door de leden van de OR in nauwe samenwerking met de leerkrachten.

Wie zijn de leden van de Ouderraad?

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders:
Emilie Dolieslager (Voorzitter), Ingride Groenen (plv Voorzitter), Manon Raissouni (Penningmeester), Natacha Bestenbreur, Cindy Korthals, Renate van Dijk, Natasja Kuiper, Asli Hoek, Marinka de Koning, Marianne Ooms, Emilie Dalenberg, Jos Bestenbreur, Annelies Putters, Dennis Dolieslager

Word ook lid!

Vindt u het ook fijn om betrokken te zijn? Lijkt het u leuk om bij één of meer activiteiten aanwezig te zijn en daarvoor een handje mee te helpen in de organisatie en af en toe een vergadering daarover bij te wonen?

Geef je op via de leerkracht of direct bij de OR of stel gerust je vragen aan de leerkracht of per mail: or@bs-klimop.nl
Bellen kan ook, laat in dat geval een telefoonnummer achter.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?  

 

Scholen mogen aan ouders een bijdrage in de kosten vragen Deze bijdrage is voor activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd vanuit de geldmiddelen die de overheid voor de school beschikbaar stelt. Deze ouderbijdrage is wel vrijwillig. Leerlingen waarvan ouders de bijdrage niet of maar voor een gedeelte betalen worden niet uitgesloten van de activiteiten die uit deze bijdrage betaald worden. Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook activiteiten kunnen worden uitgevoerd die niet tot het verplichte onderwijsprogramma behoren (waar de geldmiddelen van de overheid op zijn afgestemd), maar ook andere educatieve en sociale activiteiten. Die worden betaald uit de ouderbijdrage Het gaat dan (bijvoorbeeld) om de volgende activiteiten: 

 • Het sinterklaasfeest
  • het bezoek van Sint en pieten aan de school op 5 december
  • de schoencadeautjes en cadeautjes op 5 december
 • De kerst- en paasvieringen
  • de aankleding van het diner/ontbijt het drinken en wat lekkers bij het diner/ontbijt
 • Schooltuinen
 • Excursies
 • Eten/drinken bij sport- en bosdagen / vossenjacht en Koningsspelen
  • bijvoorbeeld een ijsje, een koekje en limonade
 • Extra (sport- en speel-) materialen voor de klassen
  • bijvoorbeeld voetballen, basketballen en ander speelmateriaal voor in de pauzes
 • Afscheid van de groepen 8
  • drinken en lekkers voor de kinderen en ouders na de musical een afscheidscadeautje als aandenken aan de basisschoolperiode op de Klimop
 • Het schoolreisje
  • de entree voor de parken en het busvervoer en een ijsje voor ieder kind

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00  Dit bedrag is vastgesteld in overleg met het bestuur van de oudervereniging van de school, die ook zorgt voor de inning, het beheer, de besteding en de verantwoording naar u als ouders. Verder is hier ook over gesproken met de oudergeleding in de medezeggenschapsraad van de school. Die heeft met dit bedrag ingestemd en ook met de manier waarop deze middelen besteed zullen worden.