Opleidingsschool

Wij verwelkomen jaarlijks studenten van de Hogeschool van Leiden, Nova college en de ALO. Wij bieden hen een plek waarin zij zich kunnen ontwikkelen als professional in het onderwijs. 

Binnen de school worden studenten in de eerste plaats begeleid door hun mentor, de leerkracht van de groep waarin zij stage lopen. In overleg met de mentor plannen zij activiteiten, lessen en eventueel onderzoeken in. De communicatie met ouders zal dan ook veelal via de mentor verlopen.
Regelmatig krijgen studenten ook bezoek van een opleider van de opleiding. Deze observeert de student tijdens een activiteit en zal dit nabespreken met hem of haar en de mentor. In sommige gevallen za de opleider de student filmen om te reflecteren.

Afhankelijk van de gekozen opleiding en het studiejaar dat de studenten volgen, zijn zij 1 of meerdere dagen in de klas. De meeste stages duren een half jaar, waarna de student zijn of haar ontwikkeling voortzet in een ander leerjaar of andere stageschool.

Heeft u vragen over de Klimop als opleidingsschool? Of wil je bij ons stage lopen? Neem dan contact op met Barbara Halverstad.

Basisschool Klimop