Gezonde school

Basisschool Klimop

 

De Klimop is een gezonde school. Dit betekent dat wij tijd een aandacht voor gezondheid en vitaliteit van kinderen en medewerkers hebben. Wij stimuleren gezonde voeding in de klassen en laten kinderen veel bewegen gedurende de dag. Ook geven wij regelmatig lessen rondom het thema gezondheid, dit proberen wij zoveel mogelijk geïntegreerd met andere vakken te doen.

De Gezonde School kent vier pijlers:

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/wat-is-gezonde-school