Maandag 6 april ophaaldag
Vandaag hebben vrijwel alle leerlingen, of hun ouders, het werk opgehaald dat zij de komende weken nog moeten maken.
Van een paar leerlingen ligt er nog werk op school.
Morgen is de school geopend tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt dan nog komen om de spullen van uw kind op te halen.