Oudervereniging


Welkom bij de oudervereniging van RK Basisschool Klimop 

Wat is de Oudervereniging? 

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar elke ouder lid van is als hij/zij een kind op school heeft. Hierover kunt u meer lezen in de 
Statuten Oudervereniging Katholieke Basisschool Klimop Hoofddorp. 

 

Wat doet de Ouderraad? 

De Oudervereniging heeft een bestuur, en dat is een groep vrijwillige ouders van leerlingen van de Klimop. Zij vormen de Ouderraad (OR). De OR wil graag bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen de leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Zo worden er extra schoolactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen, door de leden van de OR in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Denk daarbij aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, sportdagen, excursies, het schoolreisje en de zomerbarbecue. 

Wie zijn de leden van de Ouderraad? 

De OR bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) met een voorzitter (Emilie Dolieslager), plv. voorzitter (Ingride Groenen) en penningmeester (Manon Raissouni) en een enthousiaste groep OR-leden:  

Natacha Bestenbreur, Sabina Jansen, Natasja Dol, Renate Lancee, Cindy Laloe, Jos B


Kartrekkers en vergaderdata

De OR is altijd op zoek naar meer vrijwillige ouders. Wil je meehelpen om voor jouw kind(eren) leuke activiteiten te organiseren op school? Heb je leuke, nieuwe ideeën, meld je dan aan via OR@bs-klimop.nl

Notulen
1 september 2021 

Jaarlijkse ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van de ouderbijdrage worden de extra schoolevenementen betaald. Het gaat om traditionele / culturele feesten, sportactiviteiten en excursies, die het schooljaar nóg leuker maken. Het geld wordt o.a. besteed aan:

· Sinterklaas (het bezoek, de cadeaus en het lekkers)

· Kerst en Pasen (de aankleding van het diner/ontbijt en drinken/lekkers bij de viering)

· Versiering van de aula/school bij verschillende feestelijkheden

· Eten/drinken bij sport- en bosdagen

· Extra (sport- en speel-) materialen voor de klassen

· Afscheid van de groepen 8

· En, niet te vergeten het schoolreisje (de entree, het vervoer en een ijsje)

Afgelopen schooljaar is door de coronamaatregelen het schoolreisje opnieuw niet doorgegaan. Het geld is gereserveerd voor het schoolreisje voor komend schooljaar. Dit betekent dat voor 2021-2022 wederom twee soorten ouderbijdragen gelden.

Via de volgende link de begroting van de Ouderraad voor het schooljaar 2021-2022:  begroting Ouderraad 2021-2022
Kascontrole
1 september 2021

 

 

De ouderbijdrage bedraagt € 52,50 per kind:

Ø voor alle nieuwe leerlingen;

Ø en voor leerlingen waarvoor de ouderbijdrage per 2019-2020 niet is betaald.

De ouderbijdrage bedraagt slechts € 26,50 per kind:

Ø voor leerlingen waarvoor de volledige ouderbijdrage afgelopen schooljaar is betaald;

Ø en voor leerlingen waarvoor de volledige ouderbijdrage het jaar 2019-2020 is betaald.

Daarnaast vraagt de Medenzeggenschapsraad om een extra vrijwillige bijdrage. De opbrengst zal in overleg met de leerkrachten o.a. worden besteed aan extra onderwijsmaterialen.

Heeft u meerdere kinderen op de school en/of wilt u ook een vrijwillige bijdrage doen aan de Medenzeggenschapsraad, dan telt u de bedragen bij elkaar op.

De ouderbijdrage mag worden overgemaakt op NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging Klimopschool te Hoofddorp o.v.v. van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren).

Indien u niet zeker weet of u voor vorig jaar de bijdrage hebt betaald, kunt u via internet bankieren bij uw afschrijvingen vanaf 1 september 2019 zoeken op NL81INGB0007744691. Eventueel kunt u de penningmeester van de OR vragen welk bedrag voor uw kind(eren) van toepassing is (or@bs-klimop.nl).

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan mag u via Stichting Leergeld Haarlemmermeer een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten, wanneer u voldoet aan de volgende eisen:

· u heeft een uitkering, laag inkomen of schulden

· u woont in de gemeente Haarlemmermeer

· uw kind is tussen de 4 tot 18 jaar oud