Oudervereniging


Welkom bij de Oudervereniging van De Klimop
De Oudervereniging(OV) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Klimop. De OV wil graag bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen de school, de leerlingen en de ouders.  De OV bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) met een voorzitter (Jennifer Spring in 't Veld), plv. voorzitter (Stella Schonk) en penningmeester (Mieke Nieuwenhuisen) en een enthousiaste groep OV-leden.

Bovenste rij;

Mariette Honcoop, moeder van Tess Dekker 1/2 B en Finn Dekker 7a

Jose Vreeken. moeder van Noud 1/2 B en Thijme 7b

 

Middelste rij;

Mieke Nieuwenhuisen, moeder van Max 7b

Manon Raissouni, Moeder van Noa 6b en Sam 4a

Stella Schonk, moeder van Thijs 3b en Eva 8a

Nicole van Veen, moeder van Myron 7a 

Jennifer Springintveld, Moeder van Noud 7a

Stephanie de Jong, moeder van Saar 1/2 C en Fenna 3b 

 

Onderste rij;

Diana Vugts, moeder van Tommie 1/2B, Sarah 4B en Rosa 7B

Natasja Booij moeder van Justin 3A en Jason 8A

Emilie Dolieslager moeder van Dex 1/2 E, Kate 4A en Liv, 6B

 

Niet op de foto ;

Ingride Groenen moeder van Caithlynn 4A en Shawn 6A


Wij organiseren in samenwerking met het schoolteam allerlei activiteiten voor de school. Om deze activiteiten mogelijk te maken, vraagt de OV elk jaar of ouders de ouderbijdrage van €52,50 per kind willen betalen op rekening NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging Basisschool Klimop, onder vermelding van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen.
 
Deze ouderbijdrage maakt het mogelijk de kinderen deze extra activiteiten te bieden omdat de overheid deze niet of nauwelijks subsidieert. De ouderbijdrage is niet verplicht maar is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de school een gezellige, warme plek is voor de kinderen. Daarom rekent de school erop dat ouders de ouderbijdrage betalen. Helaas kunnen die leerlingen, voor wie de vrijwillige ouderbijdrage niet vooraf is voldaan, niet mee met het schoolreisje/kamp.
 

In het schooljaar 2019-2020 is, door de Corona crisis, het schoolreisje niet doorgegaan. Het geld voor het schoolreisje zal door de Oudervereniging worden gereserveerd voor het schoolreisje voor het schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat we voor het schooljaar 2020 – 2021 twee soorten ouderbijdragen kennen: 

  • €52, 50 voor nieuwe leerlingen en leerlingen waarvoor de ouderbijdrage voor afgelopen schooljaar nog niet was ontvangen.  

  • € 26,50 voor leerlingen waarvoor de ouderbijdrage afgelopen jaar is betaald.  

Indien u niet zeker weet of u voor vorig jaar de bijdrage hebt betaald, kunt u via internet bankieren zoeken op NL81INGB0007744691 bij uw afschrijvingen vanaf 1 september 2019. 


De Stichting Leergeld
Indien u niet in de gelegenheid bent de ouderbijdrage te betalen, kunt u bij de Stichting Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen. U kunt de Stichting telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 13:00 tot 16:00 uur: 06-29352218 of via e-mail: info@meerleergeld.nl. Meer informatie is verkrijgbaar op de website: http://www.meerleergeld.nl


 

Om u een beeld te geven van de activiteiten die de Oudervereniging organiseert en financiert, zetten we de belangrijkste activiteiten op een rij:
 
or-sport
Schoolreisje en schoolkamp:
Alle schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7 worden vanuit de ouderbijdrage betaald. Ook een deel van het schoolkamp voor groep 8 komt voor rekening van de Ouderraad.
Voor de kleutergroepen wordt tevens een bijdrage betaald voor het organiseren van de bosdag.
Buitenspeelgoed:
Elk jaar schaft de OV speelgoed aan voor alle klassen om buiten op het schoolplein mee te kunnen spelen. Er is speelgoed waar iedereen mee kan spelen en alle klassen krijgen ook eigen ballen, tafeltennissetjes, etc.
 or-speelgoed
 or-sint
Sinterklaas:
De OV organiseert het complete sinterklaas feest en regelt dat de Sinterklaas en zijn pieten de school komen bezoeken.
Kerst, carnaval, Pasen:
OV regelt voor het kerst- en paasfeest  versieringen en aankleding voor de maaltijden in de klassen om een feestelijke sfeer op school te creëren. Tijdens kerst zorgt de OV ook voor de ouderbijeenkomst in de patio met lekkere versnaperingen. Tijdens carnaval regelt de OV dat alle kinderen iets te drinken met wat lekkers krijgen.
 Kerst Klimop 5B (21)
 DSC_sportdag 2014 (1)
De sport commissie:
De OV heeft een speciale sportcommissie die er voor zorgt dat de kinderen van de Klimop mee kunnen doen aan schooltoernooien. Alle inschrijfgelden voor de teams van voetbal, waterpolo, basketbal en dergelijke worden vanuit de ouderbijdrage betaald.
Evenals drinken tijdens de Avondvierdaagse!
Schooltuintjes Heimanshof:
Voor de groepen 6 betaalt de OV de contributie voor de schooltuintjes. In deze tuintjes leren de kinderen zelf groenten te verbouwen en gaan ze op ontdekkingsreis in de wereld van insecten.
 or-schooltuintje
 
Excursies:
Aansluitend op de lessen, worden leuke excursies georganiseerd, zoals een bezoek aan Naturalis, het Frans Hals museum of het Anne Frankhuis. Deze excursies worden betaald door de oudervereniging.
Afscheidsfeest groep 8:
Om op een feestelijke manier afscheid te nemen van de kinderen uit groep 8 die de school gaan verlaten, organiseert de OV het afscheidsfeest met lekker hapjes en drankjes.
 DSC_0785
 
Bij alle feestelijke activiteiten die de school kent, is de OV sowieso altijd betrokken en de OV regelt bij al deze activiteiten de koffie, thee en limonade voor de ouders en kinderen.
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV, wilt u misschien zelf iets doen binnen school of heeft u vragen, stuur dan een mail naar or@bs-klimop.nl