Oudervereniging


Welkom bij de oudervereniging van RK Basisschool Klimop 

Wat is de Oudervereniging? 

De oudervereniging (OV) is een vereniging waar elke ouder lid van is als hij/zij een kind op school heeft. Hierover kunt u meer lezen in de 
Statuten Oudervereniging Katholieke Basisschool Klimop Hoofddorp. 

 

Wat doet de Ouderraad? 

De Oudervereniging heeft een bestuur, en dat is een groep vrijwillige ouders van leerlingen van de Klimop. Zij vormen de Ouderraad (OR). De OR wil graag bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen de leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Zo worden er extra schoolactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen, door de leden van de OR in nauwe samenwerking met de leerkrachten.

Wie zijn de leden van de Ouderraad? 

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders:  

Emilie Dolieslager (Voorzitter), Ingride Groenen (plv Voorzitter), Manon Raissouni (Penningmeester), Natacha Bestenbreur, Cindy Korthals, Renate van Dijk, Natasja Kuiper, Asli Hoek, Marinka de Koning, Marianne Ooms, Emilie Dalenberg, Jos Bestenbreur, Annelies Putters, Dennis Dolieslager


Word ook lid!
Vindt u het ook fijn om betrokken te zijn? Lijkt het u leuk om bij één of meer activiteiten aanwezig te zijn en daarvoor een handje mee te helpen in de organisatie en af en toe een vergadering daarover bij te wonen?

Geef je op via de leerkracht of direct bij de OR of stel gerust je vragen aan de leerkracht of per mail (or@bs-klimop.nl). Bellen kan ook, laat in dat geval een telefoonnummer achter.


 

Jaarlijkse ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. Van de ouderbijdrage worden de extra schoolevenementen betaald. Het gaat om traditionele/culturele feesten, sportactiviteiten en excursies, die het schooljaar nóg leuker maken. Het geld wordt o.a. besteed aan:

 

Het sinterklaasfeest

* het bezoek van Sint en pieten aan de school op 5 december

* de schoencadeautjes en cadeautjes op 5 december

* lekkers zoals strooigoed en drinken

 

De kerst- en paasvieringen

* de aankleding van het diner/ontbijt zoals placemats of damast

* het drinken bij het diner/ontbijt

* wat lekkers bij de vieringen (kerstkoekje of paasei)

 

 

Versiering van de aula/school bij verschillende festiviteiten

* kerstbomen en -versiering

* slingers in het thema

* adventskransen

 

Eten/drinken bij sport- en bosdagen

bijvoorbeeld een ijsje, een koekje of limonade

 

Extra (sport- en speel-) materialen voor de klassen

voetballen, basketballen en ander speelmateriaal voor in de pauzes

 

Afscheid van de groepen 8

* drinken en lekkers voor de kinderen en ouders na de musical

* een afscheidscadeautje als aandenken aan de basisschoolperiode

 

En, niet te vergeten het schoolreisje

* de entree voor de parken

* het (bus)vervoer

* en een ijsje voor ieder kind

 

Om de activiteiten te kunnen (blijven) organiseren vragen we een vrijwillige bijdrage aan ouders. Voor alle leerlingen bedraagt de jaarlijkse ouderbijdrage € 52,50 per kind.

De vrijwillige ouderbijdrage mag worden overgemaakt op:

NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging Klimopschool te Hoofddorp

o.v.v. van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren)

 

De vrijwillige ouderbijdrage niet (in 1x) betalen of extra bijdragen?

Uiteraard wordt geen enkel kind uitgesloten van deelname aan de door school of OR georganiseerde activiteiten. Gespreid betalen is zeker mogelijk. Voor de administratie is het fijn als dat bij de bankoverschrijving wordt vermeld dat het om een deelbetaling gaat.

Juist méér te besteden en extra bijdragen in de kosten, zodat alle activiteiten door kunnen (blijven) gaan? Dan is het natuurlijk mogelijk om meer dan het gevraagde bedrag over te maken. Ook dan is het goed om het te vermelden in de bankoverschrijving.

Gaat het kind in de loop van het schooljaar voor het eerst naar school, dan wordt een bedrag betaald dat afhankelijk is van het instroommoment:

na de sint viering tot en met het schoolreisje

€ 42,50

na het schoolreisje en vóór 1-7

€ 17,50

op of na 1-7

€ 0,00

 

Daarnaast vraagt de Medenzeggenschapsraad (MR) om een extra vrijwillige bijdrage. De opbrengst zal in overleg met de leerkrachten o.a. worden besteed aan extra onderwijsmaterialen.

Heeft u meerdere kinderen op de school en/of wilt u ook een vrijwillige bijdrage doen aan de Medenzeggenschapsraad, dan mag u de bedragen bij elkaar optellen.Via de volgende link de begroting van de Ouderraad voor het schooljaar 2021-2022:  begroting Ouderraad 
Kascontrole