Visie op onderwijs


Op de Klimop willen wij dat een kind zich veilig en gerespecteerd voelt in de groep. Daardoor kan een leerling tot maximale ontwikkeling komen op sociaal en cognitief gebied.
Het omgaan met verschillen in de groep; “niet alle kinderen beschikken over dezelfde mogelijkheden” zien wij als een uitdaging. Elk kind is anders. Omgaan met deze verschillen is een uitgangspunt van ons onderwijs.
Wij spelen in op de individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie.
Dit doen wij  door een uitdagende omgeving met betekenisvolle activiteiten aan te bieden, die het kind prikkelen en uitdagen om actief bezig te zijn op een leerniveau dat het kind aankan.
Wij vinden het belangrijk dat in alle groepen op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan de doelen die wij hebben geformuleerd.
Het werken proberen wij zoveel mogelijk op een speelse en interessante manier vorm te geven.
 

Algemeen: 

Wij willen voor alle kinderen graag een veilige en warme school zijn. Een school waar alle kinderen met plezier naartoe komen en waar ouders met trots over praten. De Klimop is een solide school met duidelijke waarden en normen. Naast het aanreiken van kennismateriaal, besteedt de school aandacht aan basale voorwaarden voor gemotiveerd leren. Uitgangspunt is dat we het onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsaspecten van kinderen.  Kinderen moeten zich veilig en aanvaard voelen. Ze moeten zich competent en zelfstandig voelen. 


 

ICT: 


 

“De activiteiten bij ICT gaan niet langer alleen om kennis vergaren, maar op het natuurlijk verlangen om te spelen, problemen op te lossen, te dromen en te delen.” 

We willen de leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin ICT een significante rol speelt in de samenleving. Het moet dus een plek krijgen in ons onderwijs. We willen de jeugd voorbereiden op verandering en mogelijkheden omtrent ICT.

De ICT-lessen zijn gebaseerd op de 21ct skills ontwerpend leren. We zetten ICT in als een middel om te komen tot goed onderwijs. ICT biedt mogelijkheden tot adaptief onderwijs, het motiveert, het geeft de leerkrachten meer inzicht in het kunnen van een leerling en daarmee zorgt het voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  De kinderen werken vrijwel dagelijks met chromebooks echter hebben wij bewust de keus gemaakt om voor alle vakken ook in (werkschriften) te werken. Met de reden dat wij veel belang hechten aan de schrijfhandeling bij het verwerken van vaardigheden en kennis.  Een gezonde afwisseling tussen schrijven en digitale verwerking is waar wij voor staan.