Commissies

Zoals elke basisschool heet ook BS Klimop een Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR). Beide raden bestaan uit afgevaardigden namens de school en de ouders. Meer informatie kunt u vinden via de link voor OR en MR, of via de desbetreffende menu-opties bij Commissies.