Klimophetnieuws vrijdag 6 juli

Klimophetnieuws vrijdag 6 juli

Vacature in de medezeggenschapsraad

In verband met het vrijkomen van 1 positie binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de MR.
We zoeken een ouder met een actieve input en met interesse in onderwijs gerelateerde beleidszaken.

Het meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Dit meebeslissen en meedenken is geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet geeft aan dat elke school een MR moet hebben. De raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel wordt gekozen. De andere helft bestaat uit leden die rechtstreeks vanuit en door de ouders wordt gekozen. De MR van de Klimop bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Daarnaast heeft de directeur van de school een adviserende stem.

Een goed lopende MR staat of valt met de inzet van de leden. Betrokkenheid bij en motivatie voor het werk dat voortkomt uit een lidmaatschap zijn hier de sleutelwoorden.
De afgelopen jaren heeft de MR op een actieve manier mee kunnen denken en input geleverd over onder andere het schoolplan en de schooltijden. Ook bespreken we regelmatig de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, de verkeerssituatie en de implementatie van de Kanjertraining. Voor een deel van de besproken onderwerpen is instemming van de MR nodig; over andere onderwerpen brengt de MR een advies uit aan de schooldirectie. Voor beiden is het van belang om beleidsdocumenten te lezen en van feedback te voorzien.

Wie in de MR zit moet rekenen op zo’n zeven avondvergaderingen, die verdeeld zijn over het schooljaar. Verder kunnen er bijkomende taken zijn. Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van een korte vragenlijst onder ouders of het schenken van de kerstborrel op de patio tijdens het kerstdiner van de kinderen.
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de Klimop. Dat betekent dat een MR-lid open staat voor vragen, suggesties en opmerkingen van ouders en daarbij een luisterend oor heeft.

Wie geïnteresseerd is in een plaats binnen de MR kan dit kenbaar maken door een motivatie, voorzien van een foto (dit in verband met een eventuele verkiezing), per mail toe te sturen naar:  mr@bs-klimop.nl   Dit is mogelijk tot 16 juli!
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.

Bij de aanmelding van een kandidaat, wordt deze automatisch in de MR benoemd. Bij de aanmelding van meerdere kandidaten zullen er verkiezingen komen.
De eerste termijn (3 jaar) van de voorzitter van de MR zit er op. Hij zal zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Wie kan helpen om de film te maken van de musical van groep 2

Twee weken geleden heb ik gefilmd tijdens de musical van groep 2. Ik heb alle scenes opgeslagen maar het lukt mij niet meer om hier een film van te maken die je met een DVD-speler kunt afspelen.
Het zijn MTS bestanden. Wie kan hierbij helpen? Wij willen namelijk alle ouders van de leerlingen van groep 2 een DVD geven. Graag uw reactie naar a.peters@bs-klimop.nl Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Hulp nodig voor de bibliotheek

Dagelijks is de schoolbibliotheek een uurtje geopend zodat de leerlingen boeken kunnen ruilen die zij in de klas kunnen lezen.
Dis is mogelijk dankzij een aantal ouders die elk een uurtje vrij maken om de boeken in te nemen en uit te lenen.
Wij zijn op zoek naar ouders die op donderdag een uurtje de bibliotheek willen draaien.
De bibliotheek is vrijwel volledig digitaal en het werk is snel te leren.
Als u wilt helpen of eerst meer informatie wilt hebben kunt u een mail sturen naar juffrouw Marloes, m.lambriex@bs-klimop.nl of juffrouw Marloes even opzoeken. Zij staat op dinsdag in groep 4A en op wo, do en vrijdag in groep 5A.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Vacatures bijna allemaal vervuld

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het vervullen van enkele vacatures. Inmiddels is ook de vacature voor vakleerkracht gymnastiek op maandag en dinsdag ingevuld. De nieuwe gymmeester is Patrick Snijders. Hij gaat op maandag en dinsdag lesgeven aan de groepen 1 t/m 8. De groepen 3 t/m hebben de gymlessen in de Fanny Blankers Koenhal, de groepen 1 en 2 hebben de gymlessen in het speellokaal in de school.
Eind oktober gaat juffrouw Bianca uit groep 8 met zwangerschapsverlof. Juffrouw Renee zal dan de gehele week lesgeven aan groep 8. Haar gymlessen op donderdag en vrijdag worden in deze periode ook overgenomen door meester Patrick.
Berdien Heinen is een nieuwe onderwijsassistent. Zij komt vier ochtenden per week ter ondersteuning van verschillende groepen. We hebben nog een kleine vacature beschikbaar voor een vierde onderwijsassistent en wij hopen deze volgende week in te kunnen vullen. Daarmee is de formatie voor het volgende schooljaar helemaal rond. Dat is best een prestatie in deze tijd met een tekort aan leerkrachten.

BBQ weer groot feest

Ook dit jaar was de BBQ weer één groot feest. Wederom waren er tussen de 700 – 800 mensen aanwezig. De verkoop van 400 kinderkettingen voor het schminken, fotofun, de springkussens, geeft aan dat het ook een echt kinderfeest is.

We willen graag alle vrijwilligers en de organisatie vanuit de Oudervereniging hartelijk danken voor hun organisatie en inzet. Ook gaat onze dank uit naar de sponsors  van dit feest: Albert Heijn voor alle chips, ijs, stokbrood en alle frisdrank, Happy kids voor het gebruik van de ballenbak en springkussen en tenslotte ook Van der Storm catering.

Nieuws van de TSO

De zomervakantie is in aantocht, nog een paar weekjes school en dan heerlijk genieten van de vakantie.
Hierbij weer wat nieuws van de TSO en informatie over hoe u ons kunt bereiken.
Afgelopen week werden er, tijdens de TSO, buiten op het plein leuke activiteiten aangeboden door onze pedagogisch medewerkers.
We spelen het “‘stand in de mand”‘ en nog veel meer leuke buiten activiteiten.
Vooral touwtje springen is erg in, dat lukt met 6 of 7 kinderen tegelijk.
Hoe kunt u ons bereiken voor vragen/opmerkingen of suggesties?
Sandy Martens en Sorraya Verhagen zijn operationeel verantwoordelijke voor de TSO op de klimopschool.
Per mail zijn we te bereiken op het volgende mail adres: smartens@happykids.nl

Tevens zijn onze medewerkers op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden bij de grote tafel tegenover de bibliotheek in de aula van de school.
Mocht u in de gelegenheid zijn, kunt u ook daar altijd even bij ze langs lopen.
Helaas gaat Sorraya Verhagen HappyKids verlaten, we willen Sorraya heel erg bedanken voor alles wat zij voor de TSO en HappyKids heeft gedaan.
We wensen haar al het goeds toe voor in de toekomst.
Voor nu wensen we iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groeten,

Sandy Martens
Sorraya Verhagen
Mirjam Bouwmeester

Data om te onthouden:
Maandagavond 16 juli afscheid groep 8A
Dinsdagavond 17 juli afscheid groep 8B
Donderdagmiddag 19 juli 15.00 uur aftellen, hierna begint de zomervakantie.