Klimophetnieuws vrijdag 20 juli

Klimophetnieuws vrijdag 20 juli

Het schooljaar zit erop

Niet met tromgeroffel maar met gitaarmuziek is het schooljaar uitgeluid. Iets na drie uur stonden alle leerlingen en heel veel ouders, opa’s en oma’s op het schoolplein voor het traditionele aftellen. Mede dankzij het warme weer van de afgelopen weken was iedereen aan vakantie toe. We hebben nog een groot applaus gegeven aan juffrouw Anja Huisman die de Klimop gaat verlaten.
Wij werken nog één dag voordat wij gaan genieten van onze vakantie. In de laatste week van de vakantie komen wij weer op school om een en ander op te starten.
Op de valreep hebben wij ons team nog kunnen versterken met een nieuwe onderwijsassistent. Dat is juffrouw Maureen Sandbergen. Zij zal voornamelijk gaan ondersteunen in de groepen 4 en 5.
Nu zijn wij alleen nog op zoek naar een vervanger voor juffrouw Gwen in groep 5 maar wij hebben er vertrouwen in dat ook dit gaat lukken.

Twee opmerkingen bij de schoolkalender

In de schoolkalender die u heeft ontvangen staat bij de maand februari in de tekst dat de Krokusvakantie start op vrijdag 15 februari om 15.15 uur. Dat moet zijn DONDERDAG 14 februari om 15.15 uur.
De BBQ voor ouders, leerlingen en team staat nu op vrijdag 21 juni. Dat is tevens de laatste avond van de Avondvierdaagse. De Ouderraad gaat op zoek naar een andere datum voor de BBQ en wij houden u daarvan op de hoogte. Via de link: schoolkalender kunt u de bijgewerkte versie downloaden als pdf.

Samenwerking met de Zevenster

Het afgelopen jaar zijn we met de Klimop een speciale samenwerking aangegaan met kinderdagcentrum de Zevenster. Zoals u weet werd dit project ‘Deuren open voor de Zevenster’ middels de Kick Off op de eerste dag na de herfstvakantie gelanceerd. Dat genereerde veel aandacht van onder andere de lokale media, raadsleden en vertegenwoordigers vanuit de zorg. Sindsdien komen er iedere week een aantal kinderen onder begeleiding meedraaien in verschillende klassen. Soms bij het buitenspelen, soms schuiven ze aan bij het voorlezen. Maar ook tijdens een muziek- of Klauter- en Klimles kunt u de kinderen van de Zevenster in school tegenkomen.

Het was zoeken naar de juiste formule of uitvoering. Sommige kinderen bleken toch de drukte van een reguliere school niet aan te kunnen of het na terugkomst op de Zevenster moeilijk te hebben door alle prikkels. Het kwam ook nogal eens voor dat een bezoek niet doorging omdat er op de Zevenster een begeleider ziek was, er een oudergesprek gepland stond en er dus niemand weg kon van de groep of omdat er op sommige dagen met een invaller gewerkt werd.  Maar op de momenten dat de bezoekjes wel doorgingen, zagen we prachtige interactie tussen beide groepen kinderen. De kinderen van de Zevenster leefden op door alle aandacht, beweging en geluiden. Het stimuleert natuurlijk ook enorm als er om je heen gesproken, gelopen en geleerd wordt! Bij de kinderen van de Klimop zagen we een zorgzame kant opbloeien, als de kinderen aan de hand of in de rolstoel over het schoolplein of in school werden rondgeleid. Tegelijkertijd zorgde de kennismaking voor minder vervreemding, voor acceptatie en nogal eens het besef dat gezond geboren worden echt een mazzeltje is.  Een echte win-win situatie dus…..Hiernaast hebben er afgelopen maanden ook bijzondere bezoekjes de andere kant op plaatsgevonden. Er zijn groepen die zijn gaan wandelen met de kinderen van de Zevenster. We zijn in optocht met lampions daarheen gelopen en hebben gezongen tijdens Sint Maarten en groep 8 zong er de musical-liedjes. Ook dit droeg zeker bij aan het ‘samen-gevoel’ waar we naar op zoek waren, aan het overbruggen van verschillen.

Het project ‘Deuren open voor de Zevenster’ is voor mij eigenlijk een tussenstap op weg naar het opzetten van een ‘Samen naar School-klas’ in de Haarlemmermeer; daarbij wil ik met Stichting Koos (www.stichting-koos.nl) een eigen ruimte binnen een reguliere basisschool realiseren voor een groep kinderen met een beperking. Deze kinderen zullen waar en indien mogelijk 1-op-1 begeleid aanschuiven in de klas. Begin van dit jaar is er zelfs door een aantal partijen in de gemeenteraad een motie ingediend waarin werd opgeroepen de mogelijkheden voor zo’n Samen naar School-klas te onderzoeken; deze motie is inmiddels aangenomen en zodoende committeert de gemeente zich nu officieel aan het realiseren er van.  De ontwikkelingen rondom dit volgende project gaan hard en u zult er het komende jaar vast een en ander over gaan horen. Ondertussen zullen we de bezoekjes aan onze school vanuit de Zevenster uiteraard zoveel als mogelijk door laten lopen, omdat het op een bijzondere manier de mogelijkheden van inclusie laat zien.

Heel veel dank aan alle leerkrachten, kinderen, ouders en begeleiders voor het mogelijk maken van dit project ‘Deuren open voor de Zevenster’. En een super zomervakantie gewenst.

Karen Beijer

Een heel fijne vakantie toegewenst

Mede namens het team van de Klimop wens ik u allen een heel fijne vakantie toe. Ik hoop u allemaal weer gezond en uitgerust te zien op maandag 3 september op het grote schoolplein van groep 3 t/m 8.

Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur