Klimophetnieuws maandag 19 maart

Klimophetnieuws maandag 19 maart

Juffrouw Henriëtte gaat de Klimop verlaten

Op 1 mei gaat juffrouw Henriëtte uit groep 8 de Klimop verlaten. Na 17 jaar met veel inzet en plezier op de Klimop gewerkt te hebben gaat zij een nieuwe uitdaging aan op een basisschool in haar woonplaats Oegstgeest.
Inmiddels hebben wij haar vervanging in groep 8 kunnen organiseren.
Juffrouw Renee uit groep 7B gaat juffrouw Henriette na de meivakantie vervangen in groep 8. Juffrouw Renee is een bekende juf voor de leerlingen omdat zij vorig jaar ook les heeft gegeven aan de groep.
Hierdoor ontstaat er weer een vacature in de huidige groep 7 van juffrouw Renee. Die plek gaat worden opgevuld door juffrouw Yvonne uit groep 6A. Ook juffrouw Yvonne is een bekende leerkracht voor deze leerlingen.
Dit alles is mogelijk omdat in groep 6A momenteel meester Clint op maandag, dinsdag en woensdag al les geeft. Dit gebeurt nu nog onder begeleiding van juffrouw Yvonne. Vanaf 14 mei moet hij dit als eindstage geheel zelfstandig gaan doen.
Daardoor is het mogelijk dat juffrouw Yvonne de plaats van juffrouw Renee over neemt.
Het is de bedoeling dat deze indeling tot het einde van het schooljaar zo blijft.

Juffrouw Esther uit groep 7 is al enige tijd afwezig in verband met een zwaar geblesseerde knie. Zij wordt op donderdag en vrijdag vervangen door juffrouw Renee uit de andere groep 7. Die kan daardoor de gymlessen niet meer verzorgen op deze dagen. Zij heeft daarvoor haar broer weer bereid gevonden voorlopig de gymlessen te geven op donderdag en vrijdag. Wij hopen natuurlijk dat juffrouw Esther snel weer zover zal herstellen dat zij weer les kan geven aan haar eigen groep.

EHBO lessen  voor leerlingen van de groepen 7 en 8 na school

Vanaf dit schooljaar worden er geen EHBO-lessen meer gegeven aan de leerlingen van de groepen 8 onder schooltijd.
Omdat er misschien wel behoefte is aan EHBO kennis voor kinderen willen wij bekijken of het mogelijk is dit na school te organiseren.
Wij vragen u daarvoor te reageren op het volgende aanbod:
Twee EHBO lessen van 1,5 uur op een dinsdag of donderdag na school. Wij denken aan twee weken achter elkaar in de maand mei of begin juni. De lessen zullen van 15.30 – 17.00 uur worden gegeven.
Tijdens de 2 lessen worden de volgende onderwerpen behandeld:
–        Wat betekent EHBO
–        Wanneer is iets ernstig
–        Wat moet je doen als er iets gebeurt
–        Het bellen van 112
–        Levensreddend handelen
–        Kleine ongevallen
* De kosten bedragen 12,50 euro per deelnemer
* Groepjes van 12 tot 15 deelnemers
* Alleen doorgang bij voldoende deelnemers
* Locatie: op school

Als u uw zoon/dochter wilt laten deelnemen aan deze lessen verzoek ik u om een mail te sturen naar: info@bs-klimop.nl

De ouders van ………………………….. willen hun zoon/dochter ………………………………. uit groep …..opgeven voor twee EHBO lessen op dinsdag/donderdag*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Wij zullen op alle reacties reageren en bij voldoende aanmelding de cursus gaan organiseren.

GDFlits: Doe mee met de Kindermonitor

Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging voor de Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul dan de online vragenlijst in.

De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders mee doen. Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren. Kijk hier voor meer informatie en een kort filmpje over het onderzoek.

Schaaktoernooi in Nieuw Vennep

Op zaterdag 21 april zal Schaakclub De Vennep van 13:00 uur tot 17:00 uur een schaaktoernooi organiseren voor kinderen die op de basisschool zitten. Dit toernooi wordt gehouden in Wijkgebouw Linquenda, Oostmoor 52, Nieuw-Vennep.
Aan dit toernooi kunnen maximaal 60 kinderen deelnemen die op basisscholen in de Haarlemmermeer en Hillegom zitten.
Er zijn 3 individuele prijzen te winnen voor de 3 beste schakers en er zijn 3 schoolprijzen te winnen waarbij gekeken wordt naar de resultaten van de 4 beste schakers per school.
Leerlingen kunnen zich individueel opgeven bij Schaakclub De Vennep op het volgende e-mailadres: info@schaakclubdevennep.nl<mailto:info@schaakclubdevennep.nl>
In de mail graag vermelden de naam, leeftijd, telefoonnummer ouder(s) en naam van de basisschool.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan.
Met vriendelijke groet, ook namens de andere jeugdbegeleiders van de Schaakclub,

Monique Hogenboom, Schaakclub De Vennep

Herinnering paasontbijt

Zondag 1 april is het Pasen. De Klimop viert dat met een paasviering en een paasontbijt op woensdag 28 maart. De viering vindt plaats in de aula en de kinderen ontbijten in de eigen klas, samen met hun eigen leerkracht.
U heeft hiervoor al een brief ontvangen waarop u de wensen voor uw kind kon doorgeven.
De kinderen krijgen het wensenlijstje van het kind, waar zij een leuke versierde paasdoos voor maken op vrijdag 16 maart, mee naar huis. De paasdoos wordt (met het ontbijt erin) op woensdag 28 maart ‘s morgens mee naar school genomen.

Hierbij een aantal spelregels om het goed en gezellig te laten verlopen:

  • Het is de bedoeling dat uw kind de doos zelf versiert, het hoeft echter geen kunstwerk te worden;
  • GEEN snoepgoed of iets dergelijks in de paasdoos, ook GEEN chocolade eitjes en/of cadeautjes;
  • U hoeft GEEN drinken in de paasdoos te doen, dat wordt dit jaar verzorgd door de Ouderraad.
  • Graag de broodjes goed verpakken, zodat deze vers blijven.

Bij deze verzoeken wij u om zich te houden aan bovenstaande regels en het wensenlijstje van het kind te volgen.
Wilt u contact opnemen met de leerkracht wanneer uw kind een allergie heeft.
Indien uw kind ziek is op woensdag 28 maart vragen wij u contact op te nemen met de leerkracht, zodat in onderling overleg besproken kan worden wat de beste oplossing is, zodat alle kinderen een paasontbijt ontvangen.

Alvast veel plezier met het maken van iets voor elkaar!
Vrolijke groeten,
Paascommissie.

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!

Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.

*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een envelop met daarin een plastic kledingzak ***

In de week van 20 maart as zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m dinsdag 03 april 09.00 uur as. mee naar school gebracht worden.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met uw schooldirecteur of rechtstreeks met stichting All 4 Africa. Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en medewerking!
Hartelijke groet,

Stichting All 4 Africa
www.all4africa.nl

Data om te onthouden:
Donderdag 22 maart ’s middags en ’s avonds oudergesprekken in de groepen 1 t/m 7
Vrijdagmiddag 23 maart groepen 1 en 2 vrij
Dinsdag 27 maart ’s middags en ’s avonds oudergesprekken
Donderdag 29 maart geen school in verband met een studiedag van het team
Vrijdag 30 maart tot en met maandag 2 april vrij in verband met Goede Vrijdag en Pasen
Tot dinsdag 3 april oude kleding inleveren in de aula van de school
17 t/m 19 april eindtoets in de groepen 8