Klimophetnieuws donderdag 30 augustus

Klimophetnieuws donderdag 30 augustus

Wij hebben er weer zin in en zien u graag a.s. maandag op het grote plein

De vakantie is zo goed als voorbij. Ik hoop dat u heeft genoten van een fijne vakantie. Mooie dingen gezien, lekker weer gehad en vooral uitgerust na al het werk.
Wij hebben er weer zin en zien u graag aanstaande maandag met uw kind(eren) weer op de Klimop.
Wij gaan beginnen zoals we zijn geëindigd, namelijk met alle ouders, leerlingen en team op het grote plein. Dat geldt ook voor de groepen 1/2A en 1/2B.
Om tien voor half negen komen alle leerkrachten naar buiten en zoeken een plekje op het schoolplein. Boven hun hoofd hebben zij een poster met de naam van hun groep. De kinderen verzamelen dan bij hun nieuwe leerkracht.
Vervolgens gaan we niet aftellen maar optellen en daarmee starten we het nieuwe schooljaar. Daarna gaan alle groepen om de beurt naar binnen en bent u ook van harte welkom in de klas van uw kind. Daar kunt u rustig even blijven om bij te praten.
Voor de ouders is er vervolgens nog een kopje thee of koffie in de aula.
Groep 5B die om half negen gymnastiek zou hebben in de gymzaal blijft op school. Voor hen vervalt de gymles omdat we allemaal met elkaar willen beginnen.
Daarna zijn er weer de reguliere gymlessen die de komende maanden, op maandag en dinsdag, worden gegeven door meester Patrick Snijders.
Het gymnastiekrooster kunt u vinden op de site van de Klimop of door te klikken op de volgende link.

In groep 5B is nog een wijziging van kracht. Juffrouw Gwen Polane zou nog blijven tot 1 oktober en daarna zou juffrouw Yvonne Naaijen haar werk overnemen.
Juffrouw Yvonne begint echter al direct aanstaande maandag in groep 5B zodat juffrouw Gwen op haar nieuwe school ook direct na de zomervakantie kan beginnen.
Tot 1 oktober zal juffrouw Yvonne twee dagen en juffrouw Caroline drie dagen les geven aan groep 5B. Vanaf 1 oktober is dit andersom.

Laten we er samen voor zorgen dat het leuk, leerzaam en gezellig is

Dat is het uitgangspunt bij alle afspraken die er in school zijn. Door de jaren heen zijn er steeds meer afspraken gemaakt waardoor dit onoverzichtelijk werd.
Enkele jaren geleden zijn wij gestart met de Kanjertraining en wij vinden dat de uitgangspunten van de Kanjertraining ervoor zouden moeten zorgen dat het goed gaat in school.
Deze uitgangspunten hangen daarom in alle groepen en zullen we regelmatig met de leerlingen bespreken.
Daarnaast hebben wij op een studiedag over identiteit een aantal Bijbelse waarden benoemd die wij belangrijk vinden om met elkaar, met de leerlingen en met u te delen.
Dat zijn de waarden: verbondenheid, vertrouwen, vergeving, openheid en duurzaamheid.
Deze waarden zullen wij regelmatig met de leerlingen bespreken. U kunt de waarden terugvinden in elk lokaal en op een aantal andere plekken in de school.

Tevens zijn er nog afspraken over allerlei praktische zaken. Deze staan vermeld in het oranje informatieboekje dat u allemaal voor de vakantie heeft ontvangen.
De afspraken kunt u vinden op pagina 8, 9 en 10. Als u nog geen informatieboekje heeft ontvangen kunt u dit bij mij komen ophalen.
U kunt het informatieboekje en de bijbehorende kalender ook vinden op de website van de school.

Geen klasbord meer voor de groepen

In verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen wij geen gebruik meer maken van Klasbord en kunnen wij de komende tijd geen beelden van kinderen aan u laten zien. Klasbord werd niet als veilig beschouwd door onze organisatie en daardoor zou het kunnen gebeuren dat beeldmateriaal van kinderen op plekken komt waar u geen toestemming voor heeft gegeven.
Binnen Meerprimair wordt hard gewerkt aan een nieuwe app met meer functionaliteiten én een nieuwe website die wel AVG proof zijn. Op dit moment is niet bekend waarmee wij daarmee gaan starten maar wij hopen dat wel binnen enkele maanden te kunnen doen. Tot die tijd zult u het moeten missen.

Data om te onthouden:
Maandag 3 september 8.30 uur gezamenlijk starten op het schoolplein
Vanaf 10 september informatiebijeenkomsten in alle groepen van 19.00 tot 20.00 uur, zie de kalender voor de tijd van de groep van uw kind
Vrijdagmiddag 21 september groepen 1 t/m 3 ’s middags vrij
Vrijdag 5 oktober studiedag Meerprimair, alle leerlingen vrij
Woensdag 10 oktober boekenmarkt