Klimophetnieuws donderdag 29 november

Klimophetnieuws donderdag 29 november

Fietsverlichtingsactie

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, helemaal als zij fietsen zonder goede verlichting. Uit onderzoek blijkt dat met goede fietsverlichting de kans op een aanrijding in het donker daalt met wel 20 procent. Nu de dagen korter worden voert onze school een fietsverlichtingsactie om met elkaar het verkeer veilig te maken.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan deze actie. De kinderen kijken naar filmpjes en er wordt over het belang van goede fietsverlichting en reflectie nagepraat. Regel is, wanneer de lantaarnpalen aan zijn, moet je fietsverlichting ook aan.

Enkele kinderen uit de bovenbouw zullen op woensdag 12 december, met behulp van van een checklist, de fietsen van de kinderen controleren tussen 8.10 uur en 8.30 uur. De kinderen die een fiets hebben die aan alle eisen voldoet krijgen een reflecterende smiley-sticker. Degenen waarvan de fietsverlichting niet in orde is krijgen de checklist mee naar huis om aan hun ouders te laten zien.

U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook!

Vriendelijke groeten,
De verkeerscommissie

Voor regels fietsverlichting en reflectie zie de volgende link: Fietsverlichting

Vacature basisschool Klimop

In februari 2019 ontstaat er een tijdelijke vacature door het zwangerschapsverlof van juffrouw Marianne Koot uit groep 5. Zij zal minimaal zo’n vier maanden afwezig zijn.
Wij zijn op zoek naar een vervanger voor haar in deze periode.
Als u geïnteresseerd bent of u kent iemand die wellicht interesse heeft kunt u de advertentie in de volgende link lezen.

Nieuws van de Sint

Dinsdag 4 december:

Vanaf 15.00 uur mogen de kinderen vanaf groep 5 thuis hun surprise ophalen of laten brengen en vervolgens naar de klas brengen waar ze 5 december Sint vieren. Iedereen kan even een rondje lopen langs de surprises om naar alle mooie creaties te kijken.

Woensdag 5 december:

Om 8:40 uur komt hij dan eindelijk op bezoek, met Pieten, cadeaus en het grote opschrijfboek.

Alle kinderen moeten om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. De ouders wachten buiten en de leerkrachten komen met de kinderen naar buiten en gaan op een aangewezen plek staan. Een verzoek namens alle kinderen; wilt u zo vriendelijk zijn achter de kinderen te gaan staan als u de intocht wilt bijwonen! Na de intocht gaan de kinderen naar de aula samen met de juf of meester, u kunt vanwege de ruimte helaas niet mee naar binnen, met uitzondering van de leden van de Ouderraad.
Om 12.00 uur gaan alle kinderen naar huis.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Klimop

Data om te onthouden:
Dinsdag 27 en donderdag 29 november oudergesprekken
Donderdag 29 november 15.00 uur welkom in de school om het werk rondom het project Jodendom te bekijken
Woensdag 5 december bezoek van Sinterklaas, normaal rooster die dag
Vrijdagmiddag 7 december groepen 1 t/m 3 vrij