Klimophetnieuws donderdag 27 september

Klimophetnieuws donderdag 27 september

Betaling van de ouderbijdrage 2018 – 2019

Zoals elk jaar vraagt de Oudervereniging u vriendelijk de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 te betalen. De oudervereniging heeft besloten dat de ouderbijdrage ook dit jaar niet wordt verhoogd. Het bedrag blijft 52,50 euro per kind. Meer informatie over de ouderbijdrage van 52,50 en de vrijwillige extra bijdrage van 20,00 euro op verzoek van de Medezeggenschapsraad, kunt u vinden via de volgende link of in de brief die uw kind morgen mee naar huis krijgt.

U kunt de bijdrage van 52,50 euro per kind overmaken op de rekening NL81INGB0007744691 t.n.v. Ouderraad Basisschool Klimop onder vermelding van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen. Bent u niet in de gelegenheid om de ouderbijdrage te betalen, neemt u dan contact op met de directeur van de school, de heer A. Peters. Hij kan u verwijzen naar Stichting Leergeld Haarlemmermeer die u financieel kan bijstaan.

Op de website van de Oudervereniging kunt u terugvinden welke activiteiten de oudervereniging allemaal financiert uit de ouderbijdrage. Ook kunt u daar meer informatie vinden over Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Batig saldo BBQ

Aan het eind van vorig schooljaar was de school BBQ weer één groot feest. De oudervereniging, die deze BBQ organiseert, heeft een bescheiden winst gemaakt die ten goede komt aan de school. Er zijn voor de school twee nieuwe elektriciteitshaspels aangeschaft ook buiten te gebruiken zijn bij evenementen. Tevens zijn er nieuwe keuken- en theedoeken gekocht die in de klassen worden gebruikt.

Vrijdag 5 oktober geen school in verband met studiedag

Volgende week vrijdag is de school gesloten in verband met een studiedag voor alle medewerkers van Meer Primair. Deze studiedag zal in het teken staan van Identiteit. Op verschillende scholen van Meer Primair worden workshops georganiseerd rondom dit thema.

Cultuur op de Klimop heeft U hard nodig

Het nieuwe jaar is begonnen en ook de cultuurcommissie gaat weer van start.  Afgelopen schooljaar hebben we enkele goedbezochte activiteiten georganiseerd.

Dat waren:
“Die is van ons:” Zeker 150 kleuters, papa’s en mama’s tekenden in de Kinderboekenweek griezels en andere dingen, waar ze bang voor waren, op grote stucvellen Dit gebeurde na de dansvoorstelling “Die is van mij” van de Koppoters. De gigantische rollen hingen nog een week in de aula en bakker Gorthuis sponsorde de school met griezelkoeken.

Kerstavond meezingconcert. Samen met het koor dat in de Klimop repeteert werden, in het donker, door veel kinderen en ouders met kaarsjes, oude en nieuwe kerstliedjes gezongen. We sloten af met een mooie kerstwens. Dit jaar zijn we van plan dit te doen op de avond van het Kerstdiner. Dit willen we na het diner met glühwein, chocolademelk en vuurkorven. Doet u ook weer mee?

Bij de Kinderboekenmarkt  hebben we geïnventariseerd wat u onder cultuur verstaat, en wat u en uw kind graag zouden willen leren, meemaken of aanbieden. Wat een wensen, en ook, wat een talenten! We gaan door met inventariseren en kijken of we daar aanbod voor kunnen krijgen. Zo is er naast muziek bijvoorbeeld interesse voor yoga na school, of het leren van een taal.

2018-2020 Muziek op school: De Cultuurcommissie heeft in het voorjaar het initiatief genomen om, samen met de Klimop, een aanvraag te doen bij het Fonds voor cultuurparticipatie voor de Muziek impulsregeling. Voor de komende drie jaar hebben we geld gekregen voor meer muziek op school! De Klimop wil hiermee lessen voor alle kinderen op instrumenten introduceren onder en na schooltijd. Ook willen we de mogelijkheid bieden een schoolorkest of -band met ouders te starten met begeleiding van Pier K. Meer informatie hierover volgt!

Als laatste hebben we affiches en een website ontwikkeld en hebben we een presentatie gehouden voor leerkrachten en groepsouders.

Oproep

Afgelopen schooljaar was dus een mooi eerste startjaar, maar we zijn dringend op zoek naar uitbreiding van de cultuurcommissie. Ben je pragmatisch en heb je een hart voor cultuur? Kom erbij!
Wat ga je doen als lid en hoeveel tijd kost je dit?
Wij komen een keer per vijf à zes weken bij elkaar. Barbara Halverstad, adjunctdirecteur van de Klimop sluit ook hierbij aan. Tijdstip en dag gaat in overleg.
Verder neem je minimaal een activiteit voor je rekening die je samen met anderen vormgeeft. Daarin zit een deel organisatie en de communicatie voor en na de activiteit. We hebben een kort draaiboek dat we standaard per activiteit hanteren. Bij elkaar kost de cultuurcommissie je zo’n 16 uur vergaderen in het jaar. Je organiseert dan minimaal een activiteit. De tijdsinvestering daarvoor kan wisselen, afhankelijk van hoe groot je het zelf maakt.

Wij gaan dit seizoen de volgende programma’s uitwerken in verschillende commissies. Bij elke commissie is expertise over cultuur en organisatie aanwezig. Je staat er dus niet alleen voor. Samen met de school bepalen we geschikte momenten in het jaar.
Wat ga je doen als lid van de cultuurcommissie?

Cultuur plus.
Je organiseert een culturele activiteit op school, na schooltijd, voor ouders en kinderen. Ouders krijgen daardoor veel meer mee van wat er op school gebeurt en voor het kind is het leuk eens iets samen te doen op school. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Een voorbeeld hiervan was ‘Die is van ons’.

Of je organiseert na schooltijd een bezoek aan een culturele organisatie voor kinderen en ouders. Klein of wat groter. Lekker makkelijk en ook leuk! Vaak is de entree dan met korting omdat we het via de school organiseren. Vervoer regelen hoort daar ook bij uiteraard.

Of je bent een professional of hebt een talent en je wilt graag een keer een workshop of een cursus geven.

Opvoeden is een kunst
We zien elkaar elke dag op het schoolplein, onze kinderen groeien samen op. We zijn als school een minimaatschappij. En vaak spelen thuis dezelfde thema’s als op school. Wie zit er niet af en toe met zijn handen in het haar over bijvoorbeeld het telefoongebruik van je kind, rotzooi in huis, normen en waarden, eetgedrag, ruzies, enzovoort?  En soms zijn dat nog de minste problemen. Er zijn onderwerpen waar je alleen voor staat en die niet zo vanzelf bespreekbaar zijn, maar waar je best wel eens wat info over wilt. Cultuur kan daar op een eigen manier bij helpen. Zo organiseert de Klimop een theatervoorstelling over social media voor de kinderen, en er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. De cultuurcommissie werkt samen met professionals een thema uit voor school.

Loop je al warm voor een van de thema’s, of heb je andere gekke, maffe, ontroerende of andere ideeen op het gebied van cultuur? Kom in de cultuurcommissie!
Neem contact met ons op via info@cc-klimop.nl, of via telefoonnummer 06-51219420 (Saskia van Schaik, voorzitter cultuurcommissie Klimop).
Samen maken we er wat moois van!

Groet van de cultuurcommissie, Saskia van Schaik

Nog een aantal fietsen op de verkeerde plek

Na de oproep van vorige week is het aantal fietsen dat geparkeerd staat op de stoep en in het gras gedaald. Er staan echter nog steeds fietsen op de stoep en in het gras. Dat is heel hinderlijk voor de voetgangers en niet bevorderlijk voor het gras. Daarom nog één keer het verzoek om geen fietsen op het voetpad naar de ingang van de school te plaatsen of in het gras naast het fietsenrek.
Op het schoolplein is meer dan voldoende ruimte in de fietsenrekken.
Vanaf volgende week zullen wij fietsen gaan verwijderen die niet op de juiste plaatsen staan.
Overigens is het opgevallen dat veel fietsen niet op slot staan. Dat is echt vragen om problemen.

GGDFlits   Vaccinatiecampagne najaar 2018

In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden:
De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.

Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden.
De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus

Voor Meningokokken ACWY:  Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden.

Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-1-2004 en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.

Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School tv heeft nog een leuke Quiz voor kinderen over vaccineren.

Data om te onthouden:
Vrijdag 5 oktober studiedag Meerprimair, alle leerlingen vrij
Woensdag 10 oktober boekenmarkt
Maandag 15 en dinsdag 16 oktober schoolfotograaf
Woensdag 17 oktober Open podium groepen 1/2B, 4B, 6B en 8B, van 11.15 tot 12.00 uur. Ouders van leerlingen van deze groepen zijn van harte welkom.