Klimophetnieuws donderdag 26 april

Klimophetnieuws donderdag 26 april

Tevredenheidspeiling

De afgelopen weken hebben wij u gevraagd om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. Heel veel ouders hebben hier gehoor aan gegeven. Wij willen u daarvoor heel hartelijk danken.
Als u nog een formulier wilt inleveren kan dat ook nog in de week na de vakantie.
Zodra wij de resultaten van de enquête hebben ontvangen zullen wij die met u delen.
Na de vakantie zullen we ook bekijken of de response groter is dan 75%. In dat geval zullen wij alle leerlingen trakteren op iets lekkers.

Energy Battle

Sinds februari 2018 neemt de Klimop deel aan de Energy Battle. Aan deze Battle nemen 5 scholen uit de Haarlemmermeer deel. Het doel is om zoveel mogelijk energie in een jaar te besparen.
De Klimop staat momenteel op de eerste plaats met haar bezuinigingen. Dat is o.a. te danken aan andere instellingen van het verwarmingssysteem en de luchtbehandeling in school.
Tijdens de Battle wordt het gas en elektra verbruik 24 uur per dag in de gaten gehouden. Daardoor hebben wij kunnen zien dat installaties ook ’s avonds en ’s nachts aan het werk waren. Dat hebben wij nu anders ingesteld waardoor wij al zo’n 20% besparen op ons gasverbruik en een behoorlijk deel op het stroomverbruik.
De komende periode blijven wij kijken waar wij energie kunnen besparen. Tips zijn altijd welkom.

Afscheid van juffrouw Henriëtte en wie vervangt haar?

Afgelopen woensdag hebben wij afscheid genomen van juffrouw Henriëtte uit groep 8. Na 17 jaar verruilt zij de Klimop voor een school in haar woonplaats.
Wij hebben haar heel hartelijk bedankt en succes gewenst met haar nieuwe school.

Haar plaats in groep 8 wordt ingenomen door juffrouw Renee Bosse die nu nog in beide groepen 7 les geeft
Na de meivakantie gaat zij, samen met juffrouw Bianca, lesgeven aan groep 8A.
Naast haar werk als groepsleerkracht gaat zij, vanaf  24 mei, ook weer de gymnastieklessen verzorgen op donderdag en vrijdag.
Momenteel worden deze lessen nog verzorgd door haar broer Paul Bosse maar hij stopt daar mee op vrijdag 18 mei.
Juffrouw Yvonne Lek gaat juffrouw Renee Bosse vervangen in groep 7B.
Juffrouw Ellen Leusink zal juffrouw Esther Rijken gaan vervangen in groep 7A. Dat alles is mogelijk doordat meester Clint vanaf de meivakantie zelfstandig les gaat geven aan groep 6A.
Juffrouw Esther Rijken is nog herstellend van een ski-ongeluk.
Alles bij elkaar een behoorlijk puzzel maar wij zijn blij dat wij voor alle groepen een goede oplossingen hebben gevonden.
Rest mij u en uw kinderen een fijne vakantie toe te wensen. Ik hoop u allen gezond en vol energie weer te zien op maandag 14 mei.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Antoine Peters, directeur