Klimophetnieuws donderdag 24 november

Klimophetnieuws donderdag 24 november

Regel van de week: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt. Ik gebruik geen scheldwoorden op school

Afscheid genomen van Andriana Magklara

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over het overlijden van Andriana Magklara. Vorig schooljaar zat zij bij ons in groep 8B en haar broer zit momenteel in groep 6B.
De afgelopen dagen hebben in het teken gestaan van afscheid nemen en herdenken. Vorige week donderdag heeft een aantal ouders en leerlingen afscheid genomen van Andriana. De vrijdag erna is zij in besloten kring gecremeerd.
Het was de wens van de ouders om ook andere kinderen en ouders die Andriana hebben gekend te ontmoeten om zo gezamenlijk haar te herdenken.
Dat hebben wij dinsdagavond gedaan. Ouders en leerlingen van de groepen 8 van vorig jaar en ouders van de groep van Alexandros kwamen met kinderen naar school om daar met de ouders van Andriana en met elkaar na te praten.
Dat was een mooi maar ook belangrijk moment voor de verwerking van dit grote verlies.
Namens de ouders en Alexandros wil ik iedereen heel hartelijk danken die hierbij aanwezig is geweest.
De ouders van Andriana hebben ook nog het verzoek gedaan om organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van kanker bij kinderen financieel te ondersteunen.

In de aula van de school is een hoekje ingericht ter nagedachtenis aan Andriana. Het is daar ook mogelijk uw gedachte op te schrijven waarmee u Alexandros en de ouders ondersteunt.

Klasbord succesvol

klasbordZeer regelmatig plaatsen de leerkrachten van de verschillende groepen leuke berichten op de Klasbord pagina van hun groep. Op deze manier krijgt u een indruk van de activiteiten waar uw kind zoal mee bezig is.
Klasbord is een veilig systeem omdat wij bepalen wie wie de pagina’s mogen zien. Dat zijn alleen de ouders en leerlingen van de desbetreffende groep.
Er zijn groepen waar alle ouders lid zijn van Klasbord maar ook nog groepen waar een deel van de ouders nog geen lid is van Klasbord.
Als u nog geen lid bent maar u wilt dit wel worden, laat dat dan weten aan de leerkracht van uw kind. Hij/zij stuurt u vervolgens de code waarmee u zich kunt aanmelden.

Leren via onze website: bezoek onze website

Weet u hoe een Prezi werkt of hoe de nieuwskring gemaakt wordt? Wilt u meer weten over voltooid deelwoord, persoonsvorm en staardelingen?
Dan kunt u dat  vinden op onze website dankzij het werk van juffrouw Kim Numan van groep 8A.
Soms met de hulp van de leerlingen soms zonder heeft zij inmiddels een aantal instructiefimpjes gemaakt die kinderen, maar ook volwassenen, kunnen bekijken om meer informatie te krijgen.

Nieuws van de TSO

tso-mutsjeIets later dan normaal is de herfst dan toch echt aangebroken qua weer.
De winter maakt zijn opkomst en daarom zijn we tijdens de TSO aan het knutselen geslagen en maken we van wol wintermutsjes.
Iedere TSO dag is hier de gelegenheid voor, de kinderen kunnen doorgeven aan onze medewerkers als ze het ook leuk vinden om zo’n wintermutsje te maken.
Mochten er vragen zijn over de TSO kunt u deze mailen naar Sandy Martens smartens@happykids.nl

Met vriendelijke groeten,
TSO medewerkers van de Klimop

Vanessa Huizinga en Kazim Yildrim nieuwe leden van medezeggenschapsraad

Leden van de medezeggenschapsraad hebben een zittingsperiode van drie jaar. Cris Klinkert en Sandra van Hoof waren aan het einde van hun periode en besloten plaats te maken voor nieuwe leden.
Op de oproep die daarop volgde hebben Vanessa Huizinga en Kazim Yildrim gereageerd.
Omdat er twee leden zouden stoppen en er twee kandidaten waren zijn er geen verkiezingen geweest maar zijn Vanessa en Kazim automatisch benoemd in de MR van de Klimop.
Vorige week was hun eerste bijeenkomst en zijn zij bijgepraat door de overige leden van de MR.
Voor Sandra en Cris was het hun laatste vergadering. Namens het team van de Klimop wil ik hen beiden bedanken voor hun grote betrokkenheid die zij hebben getoond bij de ontwikkeling van de Klimop.

GGDFlits

 Zindelijkheid

Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. Zeker één op de 6 kinderen van 6 jaar is ’s nachts nog niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt dat voor één op de 15 kinderen. Bedplassen kan voor zowel ouders of verzorgers als voor het kind vervelend zijn.
Gelukkig is er wat aan te doen, lees meer via deze link. U kunt altijd een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00