Klimophetnieuws donderdag 22 mei

Klimophetnieuws donderdag 22 mei

Regel van de week: Je behandelt iemand respectvol, je laat een ander in z’n waarde. Als ik met een werkje stop ruim ik alles netjes op.

Enquête naar aanleiding van oudertevredenheidspeiling

Vorig jaar heeft u meegedaan aan een oudertevredenheidspeiling. De resultaten van deze peiling zijn in de medezeggenschapsraad besproken.
Sommige vragen bleken dermate algemeen te zijn dat niet duidelijk werd waar ouders exact een antwoord op hadden gegeven. Daarom vindt de MR het belangrijk om door te vragen op een aantal vragen.
Daarvoor hebben zij zelf een vervolg enquête gemaakt. Aan u het verzoek om deze enquête in te vullen zodat wij de resultaten kunnen gebruiken in onze acties voor de komende tijd.
De link naar de enquête is http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=187718
U kunt de enquête invullen tot en met 23 juni.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Woensdag 28 mei geen vrije dag

Aanstaande woensdag is geen vrije dag. Aan het begin van het jaar stond dit wel in de kalender maar wij hebben al enkele maanden geleden geïnformeerd dat onze personeelsdag niet op 28 mei is maar op dinsdag 10 juni. dan zijn alle leerlingen van alle SKOH-scholen vrij.

Warming up wk-wedstrijd 13 juni op de Klimop

Oranjefeest op de Klimop2Op vrijdag 13 juni wordt weer de jaarlijkse, inmiddels traditionele, barbecue georganiseerd voor ouders, leerlingen en team. U heeft daar deze week al informatie over ontvangen.
U kunt deze info nogmaals lezen met behulp van bijgaande link.
De voorverkoop van de bonnen voor de BBQ is op:
woensdag 28 mei 8.20 uur in de aula van de school
woensdag 4 juni 8.30 uur en 12.00 uur op de atletiekbaan (sportdag)
donderdag 5 en vrijdag 6 juni 8.20 uur in de aula van de school

Kamp groep 8

In tegenstelling tot dit schooljaar zal het schoolkamp voor groep 8 niet aan het begin maar aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. Meer details krijgt u op de informatie-avond in groep 8 aan het begin van het schooljaar.

Alle leerlingen groepen 7 geslaagd

Voor de vakantie hebben de leerlingen van de groepen 7 deelgenomen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Op school hebben zij zich eerst gebogen over een aantal pittige opgaven en enkele dagen later moesten zij op de fiets laten zien dat zij de verkeersregels goed konden hanteren. Dit werd bekeken door een aantal examinatoren.
Alle kinderen zijn geslaagd voor beide onderdelen van het examen. Van harte gefeliciteerd.

Vastenactie succesvol

Een bedrag van 1014,59 euro is door alle leerlingen bijeengebracht voor de Vastenactie 2014. Het geld was dit jaar bestemd voor Sierra Leone, een straatarm land in Afrika.
Namens de organisatie dank ik u en uw kinderen hartelijk voor uw bijdrage.

Happykids zoekt hulp bij de tussen schoolse opvang

Beste ouders en verzorgers,
Voor na de zomervakantie zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers voor bij de tussen schoolse opvang.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons team èèn of meerdere keren per week wil komen versterken.
Dit houdt in dat u samen met de kinderen eet en daarna door middel van activiteiten er voor zorgt dat de kinderen een gezellige onderbreking hebben van de dag.
Heeft u interesse neemt u dan contact op met een van onze coördinators ,

Anke de vries ( adevries@happykids.nl)
Soraya Verhagen (sorverhagen@hotmail.com)

Met vriendelijke groeten, Sorraya Verhagen, Anke de Vries en Mirjam Bouwmeester HappyKids Kinderopvang