Klimophetnieuws donderdag 22 juni

Klimophetnieuws donderdag 22 juni

Regel van de week: Heeft een vriend soms verdriet, dan help ik hem als ik het zie. Ik behandel een ander zoals ik zelf ook behandeld wil worden.

PO in actie, korte staking dinsdag 27 juni

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de situatie in het primair onderwijs, het PO. Wij hebben toen aangekondigd dat wij dinsdag 27 juni het eerste uur niet open zijn. Om half tien gaan die dag de deuren open en kunt u uw kind naar school brengen.
Via de volgende link: PO in Actie, kunt u de brief lezen die is opgesteld door de besturen van het PO in de Haarlemmermeer.
Meester Stefan en juffrouw Marloes zullen ’s middags, namens het team, naar Den Haag gaan om een petitie aan de minister te overhandigen.
Zij zullen die middag worden vervangen zodat de leerlingen daar geen hinder van ondervinden.

Groep 5 op de akker

De opwinding is groot als de groepen 5 aankomen bij de Elisabeth-hoeve in Nieuw Vennep. De groepen zijn naar de boerderij om kennis te maken met de akkerbouw. Het draait om kijken, denken, doen en ontdekken. Het gehele verslag kunt u lezen via de volgende link.

Avondvierdaagse zeer geslaagd

Vorige week hebben vrijwel aan deelnemers aan de Avondvierdaagse hun medaille in ontvangst genomen. Moe maar voldaan kwamen zij over de finish waar zij werden ontvangen door enkele collega’s van de Klimop. Uit de handen van de leerkrachten kregen zij hun medaille, een ijsje en een bloem.
Dit alles is echter alleen maar mogelijk als daarvoor de organisatie goed in elkaar zit. Aarti Ramsodet heeft daar een groet bijdrage aan geleverd. Op school was zij telkens aanwezig om de inschrijvingen in ontvangst te nemen en tijdens de Avondvierdaagse stond zij elke avond bij de start om deze in goede banen te leiden. Hiervoor heel hartelijk dank.

Met spoed gezocht: nieuwe bibliotheekouders!!!!

De bibliotheek is op zoek naar nieuwe ouders omdat een aantal ouders, die nu helpen in de bibliotheek, met hun kind (groep 8) de school gaan verlaten.
Wij zijn op zoek naar ouders die graag een steentje bijdragen aan goed leesonderwijs. De bibliotheek is elke ochtend geopend van half negen tot half tien.
Bent u geïnteresseerd dan bent u van harte welkom om ’s morgen te komen kijken hoe dit gaat.
Als u meer wilt weten komt u contact opnemen met juffrouw Marloes in groep 6A, 1e verdieping, op woensdag, donderdag en vrijdag of in groep 4A op dinsdag. U kunt ook een mail sturen naar bibliotheek@bs-klimop.nl 

 Wat doen wij als uw kind ’s morgens niet op school is?

Zo af en toe komt het voor dat kinderen te laat komen of helemaal een dag(deel) niet op school komen.
Als uw kind regelmatig te laat komt wordt u uitgenodigd door de leerkracht om het verzuim uit te leggen. Te laat komen is niet alleen heel vervelend voor uw kind en storend voor de klas maar ook ongeoorloofd verzuim. Als er na het gesprek met de leerkracht geen verbetering op treedt wordt u uitgenodigd bij de directeur van de school om opnieuw het verzuim uit te leggen. Als de uitleg niet acceptabel is zal het verzuim worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze zal u vervolgens uitnodigen en zij heeft de mogelijkheid om sancties op te leggen. Gelukkig komt het maar zelden zover en kunnen ouders en leerlingen overtuigd worden om op tijd op school te zijn.

Als uw kind niet te laat is maar in het geheel niet op school verschijnt kunnen wij pas in de ochtend pauze bellen. Daarvoor kan de leerkracht niet de klas omdat anders de klas zonder toezicht is. U wordt dan uiterlijk om 10.30 uur gebeld.
Als wij niemand kunnen bereiken kunnen wij helaas niet verder informeren. Het is daarom van belang dat uw telefoonnummers altijd up-to-date zijn bij onze administratie.

Veilig oversteken

Zoals op deze foto gaat het helaas niet altijd. Het komt nog te vaak voor dat auto’s geen voorrang verlenen aan voetgangers die voor of gedeeltelijk al op de zebra staan. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Helaas moeten we constateren dat het soms ook automobilisten zijn die zelf kinderen op de Klimop hebben. Aan alle verkeersdeelnemers het uitdrukkelijke verzoek om voorrang te geven aan elke voetganger die wacht bij het zebrapad.

Ontruiming geslaagd

Het is alweer enkele weken geleden dat wij een ontruimingsoefening hebben gehouden. In de loop van een middag hebben wij het alarm af laten gaan en zijn de groepen naar buiten gegaan. We hebben het iets moeilijker gemaakt door te simuleren dat een uitgang niet gebruikt kon worden omdat daar juist brand was. Daarnaast hadden enkele leerlingen van groep 8 zich bewust verstopt in de toiletten. Deze zijn allemaal binnen enkele minuten gevonden en na 2,5 minuut was de school leeg. In de loop van het jaar zullen wij nogmaals een oefening houden.

BBQ voor ouders, leerlingen en team op vrijdag 14 juli

Jaarlijks organiseert de Ouderraad een BBQ voor ouders, leerlingen en team van de Klimop. In de schoolkalender staat deze barbecue op vrijdag 30 juni.
Op deze dag is het echter niet mogelijk de BBQ te organiseren. De nieuwe datum is vrijdag 14 juli, de laatste vrijdag van het schooljaar. De vrijdag daarna is de zomervakantie voor de Klimop begonnen.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze BBQ die duurt van 17.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens de BBQ zijn er ook allerlei leuke activiteiten voor de kinderen zoals een stormbaan, springkussens, ballenbak, schminken en nog veel meer leuks.
De BBQ is helaas niet gratis. Binnenkort kunt u in de aula van de school bonnen kopen voor eten, drinken, snoep en verschillende activiteiten. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Via de volgende link krijgt u een video impressie van de BBQ 2015.

Data om te onthouden:

Woensdag 28 juni sportdag groepen 3 t/m 8 op de atletiekbaan, LET OP, aangepaste schooltijden.
Vrijdag 14 juli 17.00 tot 20.00 uur barbecue voor ouders, leerlingen en team
Maandagavond 17 juli afscheidsavond groep 8A
Dinsdagavond 18 juli afscheidsavond groep

 

 

8B