Klimophetnieuws donderdag 22 februari

Klimophetnieuws donderdag 22 februari

Vakantie van vrijdag 23 februari tot en met maandag 5 maart

Vrijdag 23 februari begint de voorjaarsvakantie voor alle leerlingen van de Klimop.
De vakantie duurt tot en met maandag 6 maart. De vakantie begint een dag eerder en duurt een dag langer dan normaal.
Het belooft de komende week flink te gaan vriezen dus wellicht een mooie gelegenheid om met uw kinderen te gaan schaatsen.
Ik wens u en uw kinderen alvast een fijne vakantie toe.

Waarom wij staken op woensdag 14 maart

Vorige week kregen wij een  reactie van een ouder die zich afvroeg hoe wij de stakingsdagen met de leerlingen gingen compenseren en de vraag waarom wij nu weer gingen staken.
Ik kan mij voorstellen dat deze vragen onder meer ouders leven en daarom wil ik daar graag op reageren in deze nieuwsbrief.

Verloren schooldagen worden niet gecompenseerd. Als er wordt gestaakt gaan we niet op andere dagen meer les geven om dit in te halen.
Dit betekent dat leerkrachten keuzes moeten maken in wat zij wel en niet gaan inhalen als het gaat om de leerstof. Als er een dag wordt gestaakt zal de stof van taal en rekenen toch de dagen erna worden ingehaald. Hiervoor kan wel besloten worden om andere lessen niet te geven.

Leerkrachten staken voor het verlagen van de werkdruk en voor meer loon. Voor het eerste heeft de minister voor het komende schooljaar een bedrag van 235 miljoen beschikbaar gesteld dat in het schooljaar 2020/2021 nog verder zal worden verhoogd. In school gaan wij op zeer korte termijn nadenken hoe wij deze extra middelen gaan inzetten. Dit is voor het verlagen van de werkdruk en wij zijn blij met de toekenning van deze middelen.

Daarnaast staken de leerkrachten voor een hoger salaris. Er is een groot verschil tussen de beloning in het basisonderwijs en  het voortgezet onderwijs. Dat vindt het basisonderwijs zeer onterecht. In het basisonderwijs is het werk misschien wel moeilijker omdat een leerkracht alle vakken moet geven en hij heel veel verschillende kinderen in de groep heeft.
Een hoger salaris in het PO (primair onderwijs) zal het vak ook aantrekkelijker maken waardoor meer studenten naar de opleiding zullen gaan. Op dit moment is er een tekort aan leerkrachten en dit tekort zal de komende jaren toenemen als er niet meer schoolverlaters besluiten de Pabo te gaan doen.
Ook op de Klimop ervaren wij zeer regelmatig de gevolgen van het tekort aan leerkrachten. U merkt dat misschien niet zo vaak omdat we er tot nu toe altijd voor konden zorgen dat het primaire proces door ging. Dat is het proces waarbij er tenminste voor elke groep een leerkracht beschikbaar is. Dat hebben wij echter alleen maar kunnen doen door de extra zorg voor heel veel kinderen niet door te laten gaan.
Vanaf januari zijn er 8 leerkrachten ziek geweest. Hun groep werd vervolgens overgenomen door een andere leerkracht of onderwijsassistent in de school. Daardoor is een aantal keren de Plusklas niet door gegaan en hebben veel kinderen geen extra ondersteuning buiten de groep gekregen. Hierdoor krijgen veel kinderen niet het onderwijs dat zij zo hard nodig hebben.
Als het aantal leerkrachten nog verder daalt komt ook het primaire proces in de nabije toekomst onder druk te staan en kan het gebeuren dat groepen naar huis gestuurd worden.
Om dit te voorkomen hebben wij nieuwe collega’s nodig. Die zullen sneller naar de Pabo gaan als de salarissen in het PO hoger komen te liggen.
Ik hoop dat ik u heb kunnen uitleggen waarvoor wij staken.

Geslaagd krokusfeest

Afgelopen woensdag werd weer het traditionele krokusfeest georganiseerd op de Klimop. De leerlingen van de groepen 1 en 2 deden weer allerlei spelletjes in de school en de leerlingen van de hogere groepen deden mee aan een vossenjacht. Dat laatste gebeurde dit jaar voor het eerst in wijk tussen de school en de hockeyvelden. Wij waren namelijk niet langer meer welkom in het winkelcentrum. Maar ook op deze nieuwe plek verliep de vossenjacht weer uitstekend. In de sporthal werden de kinderen voorzien van iets lekkers.
Aan het eind van de ochtend verzamelden alle kinderen van deze groepen zich in de aula om daar te kijken naar elkaar carnavalskleding. Op de catwalk werden de mooiste creaties per groep vertoond en uiteindelijk werden er twee winnaars door de jury aangewezen. Deze ziet u op de foto van deze nieuwsbrief.
Een dergelijk feest is alleen te organiseren dankzij de hulp van tientallen ouders die ook nog eens verkleed naar school kwamen.
Namens het team en de kinderen wil ik hen heel hartelijk danken voor de hulp.

Vakanties schooljaar 2018-2019

Hierbij  een overzicht van de schoolvakantie voor het volgende schooljaar.
In dit overzicht zijn nog geen extra vrije dagen opgenomen in verband met studiedagen e.d..
Deze dagen bepalen wij later dit schooljaar en laten wij u voor de zomer weten.

Herfstvakantie                 zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie                   zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie           zaterdag 16-02-2019 t/m zondag 24-02-2019
Goede vrijdag                   vrijdag 19-04-2019
Pasen                                  zaterdag 20-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Koningsdag                       zaterdag 27-04-2019
Meivakantie                      vrijdag 19-04-2019 t/m zondag 05-05-2019
Hemelvaart                       donderdag 30-05-2019
Pinksteren                          zaterdag 09-06-2019 t/m maandag 10-06-2019
Zomervakantie                 zaterdag 13-07-2019 t/m zondag 25-08-2019

Tevredenheidspeilingen in april

In april zullen er weer tevredenheidspeilingen worden afgenomen onder ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en medewerkers van de Klimop.
De laatste keer dat u hier aan heeft meegewerkt was in 2016. Wij zijn uiteraard nieuwsgierig hoe alle betrokkenen nu denken over de Klimop.
De ouders ontvangen in april een papieren enquête. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen de enquête digitaal in op school.
In 2016 vulden ouders de enquête digitaal in en toen heeft 50% van de ouders meegedaan. Wij hopen nu op een grotere response.

Data om te onthouden:
Voorjaarsvakantie van vrijdag 23 februari tot en met maandag 5 maart
Vrijdag 16 maart rapporten mee in de groepen 3 t/m 8
Donderdag 22 en dinsdag 27 maart oudergesprekken in de groepen 1 t/m 7
Woensdag 28 maart Paasontbijt en Paasviering
Donderdag 29 maart zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april vrij in verband Goede Vrijdag en Pasen
Dinsdag 3 april kledinginzameling