Klimophetnieuws donderdag 21 juni

Klimophetnieuws donderdag 21 juni

Tijdig verlof aanvragen voor Suikerfeest en andere activiteiten

Vorige week vrijdag is het Suikerfeest gevierd. Ouders konden hiervoor verlof vragen om dit met hun kinderen te vieren.
Veel aanvragen kregen wij pas heel laat binnen en zelfs op de dag zelf werd er nog om verlof gevraagd. Dat is een ongewenste situatie en kunnen wij een volgende keer niet meer accepteren.

Verlof dient minimaal drie weken van tevoren aangevraagd te worden zodat wij voldoende tijd hebben om de aanvraag te beoordelen, administratief te verwerken en de betreffende leerkrachten te informeren over het verlof. Wij verzoeken u daarom dringend om extra verlof tijdig, uiterlijk drie weken voor het verlof, aan te vragen. Ook als u nog niet precies weet om welke dag het gaat kunt u toch het verlof al aanvragen.

Algemene verordening gegevensbescherming AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop wij met gegevens van leerlingen om moeten gaan.
Zo is bepaald hoe lang en welke gegevens wij van leerlingen mogen bewaren. Afhankelijk van de soort gegevens bewaren wij administratie van leerlingen maximaal vijf jaar. Een deel van de administratie wordt al na twee jaar verwijderd.
Het delen van informatie over leerlingen is vastgelegd in duidelijke afspraken. Dat heeft o.a. ook als gevolg dat wij geen leerlinglijsten meer aan het begin van het schooljaar kunnen uitdelen.
Als u adressen of telefoonnummers wilt hebben van klasgenoten dan zult u daar zelf voor moeten zorgen. Beeldmateriaal dat wij maken van leerlingen kunnen wij niet meer delen op andere media zonder uw toestemming. Jaarlijks zullen wij u toestemming vragen om beeldmateriaal te plaatsen op onze website of een nog nader te bepalen schoolapp. Zonder uw toestemming kunnen wij dat niet meer doen.
Mocht dat op veel bezwaren stuiten dan zouden wij kunnen besluiten niets meer te plaatsen omdat het voor ons teveel administratie is om te controleren wie wel en wie niet op een foto of video mag staan.
Ook het team van de Klimop heeft rekening te houden met de AvG. In elke groep hangt een poster waarop is aangegeven wat wel en niet meer mag.
Doel van de verordening is om op een zorgvuldige manier om te gaan met gegevens van uw kind.
Als wij meer informatie hebben over de AvG dan zullen wij deze met u delen.

Musicaldance battle

Sinds 2010 wordt de naschoolse activiteit Musicaldance Battle jaarlijks met groot succes aangeboden op diverse basisscholen in de gemeente Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en omliggende gemeenten. Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat vanaf komend schooljaar de Musicaldance Battle ook in Hoofddorp en op de Klimop zal worden aangeboden.
De Musicaldance Battle, een activiteit voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8, bestaat uit 20 lessen inclusief de generale repetitie. Tijdens deze naschoolse theateractiviteit staan zang, dans, theater, samenspel, speltechnieken en performance centraal in de lessen. Naast plezier dragen de lessen tevens bij aan het vergroten van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind.
Onder begeleiding van een musical-/theaterdocent werken de deelnemende kinderen aan een scene uit een bekende musical zoals o.a. Belle en het beest, Alice in Wonderland, de Leeuwenkoning, Robin Hood, Matilda, Frozen, Grease, Roodkapje en vele andere …….
Aan het einde van de lessenreeks zal de Musicaldance Battle worden afgesloten met een groots optreden in theater de Meerse in Hoofddorp waar de uiteindelijke vriendschappelijke battle tussen alle deelnemende Hoofddorpse basisscholen zal plaats vinden. En rijst de vraag…….Welke school weet de wisselbeker te veroveren?

Houdt uw zoon/dochter van zingen, dansen, toneelspelen en performen dan is deze cursus wellicht een leuke en leerzame activiteit voor uw kind.
Na de zomervakantie zullen de kinderen op school nader geïnformeerd worden waarna inschrijven voor de Musicaldance Battle mogelijk zal zijn.

Heeft u vragen neemt u dan gerust even contact op met Kreavaria (info@kreavaria.nl)

Data om te onthouden:
Woensdag 20 t/m vrijdag 20 juni groepen 8 op kamp
Woensdag 27 juni 11.00 uur Open podium groepen 1/2B, 4A, 6B en 7B. Ouders van leerlingen van deze groepen zijn van harte welkom.
Vrijdag 29 juni BBQ ouders, leerlingen en team