Klimophetnieuws donderdag 20 september

Klimophetnieuws donderdag 20 september

Kinderboekenweek 2018: “Vriendschap”

Vanaf 3 tot 14 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: vriendschap. Ook de Klimop besteedt aandacht aan deze week.
Op woensdag 3 oktober is er de opening zijn voor de kinderen. U kunt zich voor elke ochtend en middag, gedurende de Kinderboekenweek, inschrijven bij de klas van uw kind om een minuutje of 10 voor te lezen in de groep. De intekenlijsten hangen vanaf maandag 1 oktober bij de klassen.
In de aula wordt een boekentafel ingericht rondom het thema. Er zal ook weer een teken- en verhalenwedstrijd gehouden worden.
Op woensdag 10 oktober is er ook weer de, inmiddels, traditionele boekenmarkt. Deze is van 11.45 uur tot 12.15 uur.
Tot slot doet een aantal kinderen mee met de prijsvraag vanuit het cultuurgebouw en boekhandel Stevens. De kinderen maken een gedicht voor hun BFF. De school kan hier een aantal boeken mee winnen.
We hopen op een fantastische week met veel leesprikkels.

De boekenmarkt

Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op woensdag 10 oktober hun “oude kinderboeken”, waar zij inmiddels qua leeftijd zijn uitgegroeid, verkopen aan kinderen uit de lagere groepen. Jongere broertjes en zusjes mogen hierbij komen helpen.
Het is de bedoeling dat u thuis, samen met uw kind, geschikte boekjes uitzoekt en voorziet van een prijssticker. Een verkoopplekje wordt gehuurd bij de leerkracht voor 1 euro. Deze euro komt ten goede aan de schoolbibliotheek. De prijzen van de boekjes zijn vastgesteld op: 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 en 3,00 euro. Graag zoveel mogelijk gepast betalen. De groepen die boven in het gebouw zitten (8a, 8b en 7b), verkopen in de aula, (mocht er in de aula nog plek over zijn, dan kunnen de groepen 7 en 6a daarbij aansluiten). De andere groepen verkopen in hun eigen klas.
Wij nodigen alle ouders met hun kinderen uit de boekenmarkt te bezoeken op woensdag 10 oktober van 11:45 tot 12:15.
U mag uw kind vanaf 11:45 uit de klas ophalen om samen de boekenmarkt te bezoeken. Kinderen die niet worden opgehaald blijven in de klas.

De kinderboekenweekcommissie

Tevredenheidspeiling 2018

Vorig schooljaar heeft u massaal deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. 73% van u heeft gereageerd op de oproep om de vragenlijst in te vullen. Daarvoor hebben wij alle leerlingen beloond met een ijsje. Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ook een vragenlijst ingevuld.
Volgende week bespreken wij de oudertevredenheidspeiling met de medezeggenschapsraad. De MR bestudeert momenteel de resultaten van de peilingen en bepaalt op grond daarvan acties en mogelijke vervolgonderzoeken voor de komende twee tot drie jaar. Zij zullen u daarvan op de hoogte houden.
Met de leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld gaan wij ook in gesprek over de antwoorden die gegeven zijn. Het doel hierbij is het welbevinden van de leerlingen te vergroten en daarmee bij een volgende peiling het resultaat te verhogen.
Via de volgende link kunt u de samenvatting van de peilingen lezen: samenvatting tevredenheidspeilingen. Als u het gehele rapport wilt lezen bent u van harte welkom op school om dit in te zien.

Fietsen e.d. graag parkeren waar zij horen

Op school hebben wij voldoende fietsenrekken om fietsen te stallen. Echter parkeren sommige kinderen en ouders hun fiets of step op plaatsen die daarvoor niet bedoeld. Dat is o.a. langs het voetpad naar de ingang en op het gras bij het voetpad. Ik verzoek u allen vriendelijk maar dringend om fietsen, steppen e.d. te plaatsen in de daarvoor bestemde fietsen rekken.

Data om te onthouden:
Vanaf 10 september informatiebijeenkomsten in alle groepen van 19.00 tot 20.00 uur, zie de kalender voor de tijd van de groep van uw kind
Vrijdagmiddag 21 september groepen 1 t/m 3 ’s middags vrij
Vrijdag 5 oktober studiedag Meerprimair, alle leerlingen vrij
Woensdag 10 oktober boekenmarkt
Maandag 15 en dinsdag 16 oktober schoolfotograaf
Woensdag 17 oktober Open podium groepen 1/2B, 4B, 6B en 8B, van 11.15 tot 12.00 uur. Ouders van leerlingen van deze groepen zijn van harte welkom.