Klimophetnieuws donderdag 19 oktober

Klimophetnieuws donderdag 19 oktober

Regel van de week: Als iemand zegt STOP dan houd ik op

Sponsor Danny Rinkema met zijn actie voor Kika

Mijn naam is Danny Rinkema. Vader van Esther, Daniël en Stefan en in mijn vrije tijd doe ik veel aan hardlopen. Na succesvol de marathon van New York in 2016 voor KiKa te hebben volbracht leek het me geweldig om dit nogmaals te doen, in Februari ga ik met een enthousiast team de marathon van Tokyo lopen en hoop zodoende een mooi bedrag op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar Kinderkanker. Om een mooi bedrag te kunnen ophalen voor KiKa heb ik samen met meneer Peters een leuke actie bedacht waarbij de leerlingen gedurende een aantal weken “ondernemers” zullen zijn van hun eigen kerst webshop.

Ik heb er zin in. I’m Running for Kika!

Wat is KiKa?

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker naar 95% te vergroten, momenteel overleeft slechts 75% deze nare ziekte. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

Wist u dat…

 • Ieder jaar 500 tot 550 kinderen kanker krijgen?
 • Er jaarlijks 800 kinderen onder actieve behandeling zijn?
 • Het overlevingspercentage op dit moment 75% is?
 • Kinderkanker de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen is?
 • Er meer dan 20 verschillende vormen kinderkanker zijn?
 • Leukemie de meest voorkomende vorm van kinderkanker is?
 • Topzorg, toponderzoek en topmensen in 2017 samen worden gebracht in een nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie?

Wat gaan wij als school doen?

Als school hebben wij helaas ook met deze vreselijke ziekte te maken gehad.
Omdat de kerst periode er weer aan komt, is het thema kerst uitgekozen. Iedere leerling zal op school tijdens de tekenlessen een kunstwerkje maken. Ecoline, stift, verf of krijt; alles kan en mag. Deze tekeningen zullen vervolgens allemaal gescand worden, en enkele dagen nadat alle tekeningen gescand zijn zal elke leerling een verkoopfolder ontvangen van zijn/haar “Kerstwebshop”. In deze folder staan de artikelen die allemaal te krijgen zijn met het kunstwerk van uw kind. Tevens leest u hoe u de webshop kunt activeren zodat opa’s en oma’s, tantes, ooms, buren en vrienden allemaal iets kunnen bestellen uit de webshop. Na 3 weken zal de webshop sluiten en kunnen er geen bestellingen meer worden gedaan. De bestellingen worden vervolgens netjes verpakt per bestelling en op school aan de leerlingen overhandigd. De verwachting is dat alle bestellingen omstreeks 15 december uitgeleverd zullen worden. De leerlingen zal de bestelling dan mee naar huis nemen en overhandigen aan de kopers. Elk kind zal uiteraard ook zelf een presentje ontvangen voor de inspanningen. Een mooie poster met alle kunstwerkjes zal op school te zien zijn.
Voor elk artikel dat via de webshops van de leerlingen wordt verkocht zal een bedrag ter beschikking worden gesteld aan KiKa. Doordat alles via een webshop gaat hoeven de leerlingen niet met geld de straat op en denken wij een leuke en interactieve manier te hebben gevonden om dit mooie doel te helpen.
Uiteraard bent u geheel vrij om uw kind deel te laten nemen aan deze actie.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:
30 oktober t/m 2 november tekeningen laten maken door alle kinderen
3/11 tekeningen op sturen naar de organisatie
10 november de folders met de leerlingen mee naar huis
t/m 1 december kan er worden besteld
15/12 leveren van de bestelde artikelen

Leerlingenzorg op de Klimop

Graag willen we u via de nieuwsbrief inzicht geven in de leerlingenzorg op de Klimop. Dit willen wij omdat uit de enquête in 2016 is gebleken dat ouders hier prijs op stellen. waarschijnlijk is niet voor iedereen duidelijk wat er op dit gebied allemaal gebeurt.
De (extra) zorg voor leerlingen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op de Klimop. In de schoolgids kunt u al veel lezen over de opzet van de zorg, maar wat er nu daadwerkelijk gebeurt in de praktijk willen wij graag 2 keer per jaar aan bod laten komen in de nieuwsbrief.

We zijn alweer een aantal weken bezig en de zorgtaken zijn verdeeld. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van onze intern begeleider Anja Huisman. De taken worden dit jaar uitgevoerd door juf Roos 4 dagen, juf Sandra 5 dagen, juf Monica 1 dag, juf Margot 2 dag, juf wendy 1 dag en juf Karen 1 dag. Daarnaast zijn er andere leerkrachten die regelmatig zorgtaken op zich nemen, omdat dit zo in de formatie is opgenomen. Deze leerkrachten staan dan niet voor de klas, maar werken individueel of in kleine groepjes met leerlingen.

Bij de zorgtaken moet u denken aan hulp bij lezen buiten de groep met de ralfi-methode (bovenbouw) of de connect-methode (onder- en middenbouw). Hierbij wordt een tekst meerdere malen gelezen, verspreid over de week, waardoor de leerling vlotter gaat lezen.
Ook is er bij rekenen hulp buiten groep. Daarbij moet u denken aan kinderen die een eigen programma hebben en daarbij begeleid worden door een leerkracht. Dit kan zowel bij kinderen die het tempo van de groep niet bij kunnen houden, als bij kinderen die juist erg voor lopen. Ze krijgen dan een aantal keer per week intensieve begeleiding en kunnen daarna zelfstandig aan het werk in de klas.

Juf Karen en Wendy verzorgen op maandag en dinsdag de Plusklas. Slimme kinderen uit verschillende groepen leren hier leren. Dit is niet vanzelfsprekend voor hen omdat zij de stof in de klas heel eenvoudig tot zich nemen. Deze kinderen worden extra uitgedaagd in de Plusklas waarna zij in de klas ook de gelegenheid krijgen om verder te werken met het werk uit de Plusklas.

Tijdens de gymles van de vakleerkracht wordt er ook extra zorg gegeven door de leerkrachten die op dat moment geen groep hebben. Dit kan heel divers zijn: pre-teaching (vooraf instructie geven) van begrijpend lezen, klokkijken oefenen of kinderen uitleggen wat ze komende week in het plusrekenboek moeten doen. Door deze extra uitlegmomenten buiten de klas van elkaar over te nemen, ontlasten de leerkrachten elkaar en krijgen toch zo veel mogelijk kinderen de uitleg waar ze behoefte aan hebben.

Heeft u n.a.v. dit stukje informatie nog vragen over de zorg bij ons op school dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

Hulp nodig voor de bibliotheek

Dagelijks is de schoolbibliotheek een uurtje geopend zodat de leerlingen boeken kunnen ruilen die zij in de klas kunnen lezen.
Dis is mogelijk dankzij een aantal ouders die elk een uurtje vrij maken om de boeken in te nemen en uit te lenen.
Voor de dinsdagmorgen zijn wij op zoek naar ouders die een van half negen tot half tien willen helpen.
De bibliotheek is vrijwel volledig digitaal en het werk is snel te leren.
Als u wilt helpen of eerst meer informatie wilt hebben kunt u een mail sturen naar juffrouw Marloes, m.lambriex@bs-klimop.nl.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.

!Jes; preventieve training voor kind en ouders, na echtscheiden.

Blijvend ouderschap, contact tussen kind & ouders en het welzijn van betrokkenen staat centraal. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.

In november willen we weer gaan starten met een !JES echtscheidings training voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders.

De training ziet er als volgt uit:

Training voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar.

 • Intake, 7 sessies + een follow -up
 • Psycho-educatie jij en scheiden
 • Omgaan met emoties en met de veranderingen in het dagelijks leven
 • Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens
 • De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding

Training ouders.

 • Intake, 3 sessies en afrondend gesprek
 • Psycho-educatie jij en scheiden
 • Kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen ex-partners
 • Blijvende ouderschap: ex-partner en collega-ouder

Data ouderbijeenkomsten:
Donderdagen 2 november, 23 november en 14 december van 19.30 – 21.30 uur

Data kinderbijeenkomsten:
Maandagen 6, 13, 20, 27 november, 4, 11 en 18 december van 15.30 – 17.00 uur

Aanmelden via: www.meerwaarde.nl/jes
Voor vragen: wendy.amsing@meerwaarde.nl en sunita.koomen@meerwaarde.nl
N.B: We gaan van start bij voldoende aanmeldingen.

Kinderen Zevenster hebben eerste kennismaking met de Klimop

Op woensdag 18 oktober hebben enkele kinderen van de Zevenster alvast de Klimop bezocht. Tijdens het speelkwartier waren zij op het schoolplein waar zij al heel snel rond gereden werden door kinderen van de Klimop.
Op maandag 30 oktober is de officiële kick off van dit project en bent u om 11.00 uur van harte welkom in de aula van de school.

Inloopspreekuur Meerwaarde op de Klimop

Vanuit  Welzijnsorganisatie MeerWaarde   starten de sociaal werkers uit team centrum een open inloop spreekuur. Daarmee beginnen zij in oktober op basisschool de Klimop. Dit is een spreekuur waarvoor geen afspraak van te  voren gemaakt hoeft te worden.
U bent welkom om bij ons binnen te lopen. Twee keer per maand, tot eind december, zullen wij op dinsdag tussen 14.30 uur  en 15.30 uur op school aanwezig zijn voor u.
Wij kunnen u adviseren op velerlei gebied. Tijdens het spreekuur geven wij een eerste advies of kunnen wij u op weg helpen met de juiste informatie of voorzieningen binnen de Gemeente Haarlemmermeer. Als er meer hulp nodig is dan kunnen wij ook vervolgafspraken maken met u op ons hoofdkantoor.
U kunt bij ons terecht met opvoedvragen, problemen rondom opvoeding, sociaal juridische vragen, vragen op het gebied van toeslagen, inkomsten, schulden, huisvesting, bijzondere bijstand maar ook met vragen op het vlak van relatieproblemen, huiselijk geweld, het willen versterken van uw sociale netwerk.
Het tweede inloopspreekuur vindt plaats op dinsdag 31 oktober met Petra Splinter van 14.30 uur tot 15.30 uur. De medewerker zit dan in de ruimte van de intern begeleider. Deze ruimte vindt u direct achter de ingang op de patio van de school waar de bovenbouw groepen ook in en uitgaan.

De overige data van het inloopspreekuur zijn:
Dinsdag 31 oktober         14 .30 uur tot 15.30 uur            Medewerker: Petra Splinter
Dinsdag 14 november     14.30 uur tot 15.30 uur             Medewerker: Bidi Stam
Dinsdag 28 november     14.30 uur tot 15.30 uur            Medewerker: Margriet Kolkman
Dinsdag 12 december      14.30 uur tot 15.30 uur            Medewerker: Mark Ostendorf
Dinsdag 19 december      14.30 uur tot 15.30 uur            Medewerker: Petra Splinter

Data om te onthouden:
Vrijdagmiddag 20 oktober groepen 1 en 2 ’s middags vrij
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober herfstvakantie
Donderdagmiddag 22 november Open podium met de groepen 1/2C, 3B, 5A en 7A. Ouders van deze groepen zijn van harte welkom