Klimophetnieuws donderdag 18 mei

Klimophetnieuws donderdag 18 mei

Regel van de week: Als iemand zegt STOP, dan houd ik op.

Verlof Suikerfeest tijdig aanvragen

Volgende maand wordt het Suikerfeest gevierd.
Indien leerlingen dit Suikerfeest bij wonen kunnen zij hiervoor maximaal één dag verlof krijgen.
Verlof dient u schriftelijk aan te vragen tot uiterlijk drie weken voor het verlof.
Formulieren om verlof aan te vragen kunt u verkrijgen bij de administratie van de school.

Woensdag 24 mei schoolreisjes en circus Kristal

Aanstaande woensdag gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. Voor de groepen 1 en 2 komt circus Kristal om met de leerlingen een circusvoorstelling te maken. De groepen 8 hebben een normale schooldag.
Voor de groepen 1 t/m 7 gelden aangepaste schooltijden. De groepen moeten wel allemaal op de normale tijd op school zijn.
De groepen 1 en 2 zijn om 12.15 uur klaar maar dan begint de voorstelling voor u tot 12.45 uur. Uw kind gaat dan voor u optreden.
De groepen 3 en 4 worden omstreeks 15.00 uur weer op school verwacht. Voor meer informatie lees de bijlage.
De groepen 5, 6 en 7 worden omstreeks 16.15 uur weer op school verwacht. Voor meer informatie lees de bijlage.
Indien er vertraging is wordt u op de hoogte gehouden via Klasbord. Maakt u nog geen gebruik van deze app vraagt u dan de inloggegevens aan de leerkracht van uw kind.

Nieuwe methoden voor taal en aanvankelijk lezen

Volgend schooljaar starten wij met twee nieuwe methoden.
De methode voor aanvankelijk lezen in de groepen 3 wordt vervangen door de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen.
De huidige methode is inmiddels zo’n 9 jaar oud en aan vervanging toe.
In de groepen 4 t/m 8 starten wij met de nieuwe taalmethode Taal op Maat. Deze methode gaat onze huidige methode vervangen en sluit naadloos aan bij de methode Spelling op Maat waar wij sinds twee jaar mee werken.

 Workshop Opvoeden in twee huizen

Echtscheiding en opvoeden
Wij bieden de workshop “opvoeden in twee huizen” aan over opvoeden na de scheiding. Niet meer samen onder één dak als gezin, en toch blijven jullie verbonden als ouders van je kind. Hoe doe je dat eigenlijk, samen zorgen voor de kinderen als je gescheiden bent?

Voor Wie?

  • De workshop is bedoeld voor gescheiden ouders wonend in de gemeente Haarlemmermeer.
  • De workshop duurt ongeveer 2 uur en is interactief voor ongeveer 6-12 ouders.
  • De nadruk ligt op de opvoeding en het uitwisselen van bruikbare tips met andere gescheiden ouders.
  • U kunt met uw ex-partner komen maar uit ervaring blijkt dat het prettiger is om apart aan een avond deel te nemen.

Aanmelden:

Data voorjaar 2017
Dinsdag 4 juli 19.30 -21.30 Locatie Badhoevedorp Snelliuslaan 35

Wat zijn Hemelvaart en Pinksteren?

Veertig dagen na het paasfeest is het Hemelvaartsdag. Pasen begint altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen en Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Wel kan de datum steeds weer anders zijn, de datum van Pasen is namelijk ook steeds anders. Dit heeft te maken met het “kerkelijk jaar” (ook wel liturgisch jaar genoemd) wat niet helemaal gelijk loopt met het zogenaamde kalenderjaar. De indeling van het kerkelijk jaar heeft te maken met bepaalde kringen rond de grotere feestdagen, denk ook Kerstmis bijvoorbeeld.

Veertig dagen
In de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart heeft Jezus Christus zich regelmatig aan het volk en aan zijn leerlingen laten zien. Op de veertigste dag na Pasen is hij definitief naar de hemel gegaan, wat we dus Hemelvaart noemen. In de periode dat Jezus Christus regelmatig is verschenen, heeft hij regelmatig gesproken over het “koninkrijk van God”.

Op het moment dat Jezus Christus naar de hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus Christus heeft zijn volgelingen beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou komen helpen. Na zijn belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl de volgelingen van Jezus Christus toekeken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “Galliërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handel.1:9-11)

Tien dagen na Hemelvaart wordt “Pinksteren” gevierd. Pinksteren valt op de 50ste dag van Pasen (eigenlijk dus 49 dagen na het Paasfeest. Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest werd uitgestort.

Data om te onthouden:
Woensdag 24 mei schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7
Woensdag 24 mei circus Kristal voor de groepen 1 en 2
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei vrij in verband met Hemelvaart
Dinsdag 6 juni groepen 1 t/m 7 vrij i.v.m. een studiedag van het team
Dinsdag 6 juni groepen 8 op kamp
Vanaf maandagavond 12 juni Avondvierdaagse
Woensdag 28 juni sportdag grepen 3 t/m 8