Klimophetnieuws donderdag 15 november

Klimophetnieuws donderdag 15 november

Vrijdag 15 november geen school in verband met studiedag

Morgen, vrijdag 15 november is er geen school. Het team van de Klimop heeft een studiedag. Wij gaan ons verdiepen in het analyseren van opbrengsten én wij gaan verder werken aan de kwaliteit van begrijpend lezen, begrijpend luisteren en het ontwikkelen van de woordenschat.

Uitnodiging ouderavond woensdag 21 november: Opvoeden in het digitale tijdperk

Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online worden aangeboden.
Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media en onbekend bent met alle mogelijkheden en valkuilen.
Hoe bereid je je kind voor op deze digitale wereld? Waarmee moeten je in je opvoeding rekening houden als het digitale media betreft?
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij de organisatie Social Media Wijs uitgenodigd om de ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ te verzorgen.

Tijdens deze interactieve avond wordt allereerst een inleiding over kinderen en internet gegeven, op basis van de laatste trends en onderzoeken. Vervolgens krijgt u tips om de media opvoeding van uw kind vorm te geven.
Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de kansen en bedreigingen van digitale media.

Over Social Media Wijs
Social Media Wijs is een landelijk trainings- en adviesbureau op het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden in het onderwijs.
Meer over Social Media Wijs: www.socialmediawijs.nl 

Wilt u uw zoon/dochter inschrijven?

Het aantal leerlingen op school is bepalend voor het aantal groepen dat wij jaarlijks kunnen formeren. Daarvoor willen wij graag weten hoeveel leerlingen er ongeveer volgend schooljaar op school zitten. Als uw zoon/dochter in 2019 4 jaar wordt én uw wilt hem/haar op de Klimop inschrijven zouden wij het waarderen als u dit binnenkort  gaat doen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u behoefte aan voorschoolse opvang

Indien er voldoende behoefte is aan voorschoolse opvang zou Happykids deze opvang kunnen organiseren in de Klimop.
U zou uw kind dan al vanaf half acht naar school kunnen brengen zodat u op tijd naar uw werk kunt.
Daarvoor is echter wel een minimum aantal kinderen nodig.
Om de belangstelling te peilen verzoeken wij u de vraag te beantwoorden in de volgende link: Vraag voorschoolse opvang.

Project wereldgodsdiensten

De komende weken gaan wij aan de slag met een van de wereldgodsdiensten. Wij hebben er voor gekozen om in een periode van vier jaar de godsdiensten Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme onder de aandacht van de leerlingen te brengen. De laatste twee godsdiensten zullen wij in één jaar behandelen.
Dit jaar starten wij met het Jodendom omdat dit een van de oudste godsdiensten is.
De komende twee weken staan er allerlei activiteiten op het programma waaronder:
– met de klas de ontdekkisten Jodendom bekijken
– luisteren naar verhalen
– Joodse liedjes zingen tijdens de muzieklessen
– een bezoek brengen aan het Joods museum in Amsterdam, Dit doet een aantal groepen maar kan alleen als er voldoende ouders kunnen rijden
– met twee kunstenaars gaan kunstwerken maken in de klas rondom het thema
– aan de slag met werkboekjes met interactieve opdrachten
– een afsluiting van het project met voorstellingen van Hakim (van Sesamstraat) voor alle groepen

Wij denken dat het een leerzaam maar ook leuk project gaat worden.
Op donderdagmiddag 29 november bent u tussen 15.00 en 15.15 uur van harte welkom in de school om te zien wat er zoal is gemaakt.
Wilt u meer weten over het Jodendom dan kunt u via de volgende link het begeleidend materiaal bij de leskist lezen: link naar handleiding leskist.

Data om te onthouden:
Vrijdag 23 november rapporten groepen 3 t/m 8 mee naar huis
Dinsdag 27 en donderdag 29 november oudergesprekken
Donderdag 29 november 15.00 uur welkom in de school om het project Jodendom te bekijken
Woensdag 5 december bezoek van Sinterklaas
Vrijdagmiddag 7 december groepen 1 t/m 3 vrij