Klimophetnieuws donderdag 15 juni

Klimophetnieuws donderdag 15 juni

Regel van de week: Even praten na een ruzie dat is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn. Een ruzie probeer ik altijd met praten op te lossen.

Dinsdag 27 juni actiedag basisonderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. De Klimop zal op deze dag pas om half tien haar deuren openen. Op dezelfde dag vragen we per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.
Als u onze actie ondersteunt én u wilt met een van onze collega’s op dinsdag 27 juni naar Den Haag om de petitie te overhandigen kunt u zich aanmelden via info@bs-klimop.nl. Wilt u daar uw naam en telefoonnummer in vermelden?

Vriendelijke groet,
Het team van de Klimop vertegenwoordigd door het POfront

Avondvierdaagse met mooi weer

Met, tot nu toe, mooi weer nemen zo’n 115 leerlingen van de Klimop deel aan de Avondvierdaagse. Het is elk jaar een enorme voorbereiding om een dergelijk evenement te organiseren. Dit jaar was dat nog extra moeilijk omdat er besloten is om vanuit Overbos te starten in plaats van Bornholm.
Op de Klimop heeft Richard Bartels de organisatie in handen. Hij heeft er voor gezorgd dat de leerlingen via school konden inschrijven. Daarna heeft hij dit administratief verwerkt en doorgegeven aan de organisatie van de Avondvierdaagse. Vanavond zorgt hij voor de welverdiende medailles.
Dit alles maakt het voor de deelnemers veel eenvoudiger. Zij hoeven zich dagelijks niet meer te melden bij de organisatie van Avondvierdaagse maar kunnen snel op weg.
Ook de familie Akkermans wordt vriendelijk bedankt voor het verzorgen van het drinken en als laatste supermarkt Jumbo van het Skagerrak voor het sponsoren van de Klimop.

 

Schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Hierbij treft u een overzicht aan van de schoolvakanties voor schooljaar 2017-2018.
Deze vakanties zijn definitief. Naast deze vakanties zullen er nog enkele lesvrije dagen worden ingepland. U moet hierbij denken aan studiedagen van het team en dagen direct voor of direct na een van de vakanties. De exacte data hiervan zijn nog niet bekend. Wij verwachten dit binnen twee weken te weten en dan geven wij u ook deze data door.

herfstvakantie 23 t/m 27 oktober
kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
krokusvakantie 26 februari t/m 2 maart
paasvakantie 29 maart t/m 2 april
voorjaarsvakantie 27 april t/m 11 mei
Pinksteren 21 mei
zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus

Data om te onthouden:
Woensdagavond 21 juni musical groepen 2 voor leerlingen en ouders van groepen 2
Woensdag 28 juni sportdag groepen 3 t/m 8
Vrijdag 14 juli barbecue voor ouders, leerlingen en team
Maandagavond 17 juli afscheidsavond groep 8A
Dinsdagavond 18 juli afscheidsavond groep 8B