Klimophetnieuws donderdag 15 februari

Klimophetnieuws donderdag 15 februari

Energy Battle van start

Vanaf vandaag neemt de Klimop deel aan de Energy Battle. Dit is een competitie waaraan 7 basisscholen uit de Haarlemmermeer deelnemen met het doel in een jaar tijd zoveel mogelijk energie te besparen. Welke school bespaart, in verhouding, de meeste energie in een jaar?
Het afgelopen jaar is er ook een Battle geweest waar aan zeven sportverenigingen hebben deelgenomen. Tijdens de Battle hebben zij 58.000 kwh aan stroom bespaard ten opzichte van voorgaande jaren.
Dit is niet alleen goed voor het milieu maar levert de deelnemers ook een flinke financiële besparing op.
Energie besparen is ook een kwestie van bewustwording. Daarom zullen wij dit project ook delen met de leerlingen en hen vragen mee te helpen om deze wedstrijd te winnen.
In de loop van het jaar zullen wij met een lespakket aan het werk gaan om zo het bewustzijn bij kinderen te vergroten.
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van het verloop van de Battle maar ook informatie met u delen die u mogelijk thuis weer kunt gebruiken.
Vanaf vandaag wordt ons gas en elektra verbruik continu gemonitord. Bij de elektra gebeurt dat zelfs op het niveau van individuele groepen in de meterkast. Op die manier kunnen wij zien waar eventuele grootverbruikers zitten en waar mogelijk pieken zitten die er niet zouden hoeven zijn.
Wij ontvangen ook een financiële bijdrage van de gemeente en het schoolbestuur  waarmee we al eenvoudige energie besparende maatregelen kunnen nemen.
Als u mee wilt helpen met het analyseren van de gegevens om vervolgens te bekijken wat we aan maatregelen zouden kunnen nemen nodig ik u van harte uit.
U kunt daarvoor een mail sturen naar info@bs-klimop.nl. Ik zie graag uw positieve reacties tegemoet.
Op dit moment is de website van de Battle nog niet geheel up-to-date maar u kunt alvast een indruk krijgen door te klikken op de volgende link: Energy Battle

Pier-K kinderkunstdagen 27, 28 februari en 1 maart

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen in de krokusvakantie bij Pier K terecht om er een gezellige en kunstzinnige boel van te maken! Het thema is Brazilië! Dat betekent mooie uitbundige
kleuren, ritmische muziek en carnaval. We gaan lekker los met verf en klei, we laten oeroude Braziliaanse volksstammen herleven tijdens theaterles, we dansen de Samba en spelen percussie. En we gaan zelf junglespelletjes ontwerpen op de Ipad. Brazilië staat natuurlijk ook bekend om het Carnaval in Rio, dus kom gerust verkleed! Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Pier K Hoofddorp 27 en 28 februari en 1 maart 2018 10:00-16:00 uur
De kosten bedragen €25,50 per dag (inclusief lunch en snacks). Schrijf je in via de website of neem  contact op met de Informatiebalie via 023 566 95 65 of info@pier-k.nl.

Staking woensdag 14 maart

Scholen in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland blijven zeer waarschijnlijk dicht op woensdag 14 maart. De vakbonden hebben alle leraren en onderwijsondersteuners opgeroepen hun werk op die dag neer te leggen. Omdat de kans groot is dat ook de Klimop aan deze acties zal deelnemen adviseren wij u om alvast opvang voor uw kind te regelen.
Waar gaat het om? Verlagen van werkdruk en het verhogen van het salaris. De minister heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld voor het verlagen van de werkdruk dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen gaan gebruiken. Er is echter nog onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor het verhogen van de salarissen. De inzet is dat de salarissen in het primair onderwijs veel meer in de buurt moeten komen van de salarissen in het voortgezet onderwijs. Zolang dat niet het geval zullen er acties worden gevoerd.
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van deze en eventuele volgende acties.

Data om te onthouden:
Vrijdagmiddag 16 februari groepen 1 en 2 vrij
Woensdag 21 februari krokusfeest, alle kinderen mogen verkleed op school komen
Vrijdag 23 februari tot en met maandag 5 maart Krokusvakantie, vrijdag 23 februari en maandag 5 maart dus GEEN school