Klimophetnieuws donderdag 13 september

Klimophetnieuws donderdag 13 september

Toestemming gebruik beeldmateriaal

In de brief die u vorige week vrijdag heeft ontvangen zat een storende fout waardoor de vraag niet meer duidelijk was voor veel ouders.
In de antwoordbrief had een vierkantje moeten staan dat u had moeten aankruisen als u toestemming zou geven.
Dat vierkantje ontbrak waardoor het voor veel ouders onduidelijk was wat er ingevuld moest worden.
Daarom geven wij de brief morgen nogmaals mee met het verzoek aan alle ouders om de brief in te leveren. Wij willen de brief ook graag terug als u geen toestemming verleent. In dat geval zet u geen kruisje in het daarvoor bestemde vakje.
Hierbij nogmaals de tekst zoals u die eerder heeft ontvangen.

De algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG, schrijft voor dat ouders toestemming moeten geven voor het gebruiken van beeldmateriaal van kinderen door school.
Daarvoor hebben wij voor elke leerling, jaarlijks, uw instemming nodig.
U ontvangt daarvoor morgen een brief waarin dit wordt uitgelegd. Wij vragen aan elke ouder om de brief zorgvuldig te lezen en vervolgens toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal.
Ook als u geen toestemming geeft willen wij het formulier weer terug ontvangen. In dat geval kruist u het doel NIET aan.
Via de volgende link kunt u de brief en het bijbehorende formulier alvast lezen.
Wij hopen van harte dat u allemaal toestemming geeft. Als dat niet gebeurt kunnen wij geen beeldmateriaal meer met u delen via de website of andere media.

Geen entreetoets meer in groep 7

Vanaf dit schooljaar nemen wij geen entreetoets meer af in de groepen 7. Deze toets hebben wij de afgelopen jaren gebruikt om een tussenstand op te maken van de ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van taal, rekenen en lezen in groep 7. Daarnaast gebruikten wij de toets als ondersteuning bij het advies dat wij tegenwoordig al geven vanaf groep 7.
Echter in de praktijk blijkt dat wij de benodigde informatie ook kunnen halen uit de reguliere cito-toetsen die twee keer per jaar gemaakt worden in alle groepen.
Het is daardoor niet meer nodig om de entreetoets af te nemen. De drie dagdelen die wij hiervoor gebruikten kunnen nu besteed worden aan reguliere lessen.

Zevenster viert feest

Afgelopen woensdag hebben vier  leerlingen uit groep 6 namens de Klimop twee prachtige voel-borden aangeboden aan kinderdagcentrum de Zevenster, vanwege hun 15-jarig bestaan. Na  onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we met behulp van vele aangeboden materialen twee borden kunnen maken die enorm in de smaak vielen bij de kinderen van de Zevenster; ze vlogen er na de overhandiging direct op af!
Heel erg bedankt voor ieders bijdrage en hulp; ze gaan er veel plezier aan beleven!

Data om te onthouden:
Vanaf 10 september informatiebijeenkomsten in alle groepen van 19.00 tot 20.00 uur, zie de kalender voor de tijd van de groep van uw kind
Vrijdagmiddag 21 september groepen 1 t/m 3 ’s middags vrij
Vrijdag 5 oktober studiedag Meerprimair, alle leerlingen vrij
Woensdag 10 oktober boekenmarkt