Klimophetnieuws donderdag 13 juli

Klimophetnieuws donderdag 13 juli

Regel van de week: Als een ander praat dan ben ik stil, dan hoor ik wat hij wil. Wij luisteren naar elkaar.

Vacature in de medezeggenschapsraad

In verband met het vrijkomen van 1 positie binnen de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR), zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de medezeggenschapsraad.
We zoeken ouders met een actieve input en met interesse in onderwijs gerelateerde beleidszaken.

Het meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak geworden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Dit meebeslissen en meedenken is geregeld bij de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet geeft aan dat elke school een MR moet hebben. De raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel wordt gekozen. De andere helft bestaat uit leden die rechtstreeks vanuit en door de ouders wordt gekozen. De MR van de Klimop bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Daarnaast heeft de directeur van de school een adviserende stem.

Een goed lopende MR staat of valt met de inzet van de leden. Betrokkenheid bij en motivatie voor het werk dat voortkomt uit een lidmaatschap zijn hier de sleutelwoorden.
De afgelopen jaren heeft de MR op een actieve manier mee kunnen denken en input geleverd over onder andere het schoolplan en de schooltijden. Ook bespreken we regelmatig de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, de verkeerssituatie en de implementatie van de Kanjertraining. Voor een deel van de besproken onderwerpen is instemming van de MR nodig; over andere onderwerpen brengt de MR een advies uit aan de schooldirectie. Voor beiden is het van belang om beleidsdocumenten te lezen en van feedback te voorzien.

Wie in de MR zit moet rekenen op in ieder geval zeven avondvergaderingen, die zijn verdeeld over het schooljaar. Verder kunnen er bijkomende taken zijn. Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van een korte vragenlijst onder ouders of het schenken van de kerstborrel op de patio tijdens het kerstdiner van de kinderen.
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de Klimop. Dat betekent dat een MR-lid open staat voor vragen, suggesties en opmerkingen van ouders en daarbij een luisterend oor heeft.

Wie geïnteresseerd is in een plaats binnen de MR kan dit kenbaar maken door een motivatie, voorzien van een foto (dit in verband met een eventuele verkiezing), per mail toe te sturen naar:  mr@bs-klimop.nl   Dit is mogelijk tot uiterlijk 20 juli!
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.

Bij de aanmelding van een kandidaat, wordt deze automatisch in de MR gekozen. Bij de aanmelding van meer dan 2 kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden.

Op weg naar je nieuwe school

Tweeënzestig leerlingen verlaten dit jaar groep 8 en gaan volgend schooljaar naar een nieuwe school. Dat betekent voor al deze leerlingen een nieuwe schoolroute die zij waarschijnlijk per fiets zullen afleggen.
Ook de gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat uw kind veilig deze route kan afleggen.
Daarvoor heeft zij een aantal tips aan ouders en leerlingen die in in de bijlage kunt lezen.

Aftellen op laatste schooldag

Traditioneel wordt er op de laatste schooldag, aan het einde van de dag, met alle leerlingen en ouders afgeteld op het grote plein.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig.
Op donderdag 20 juli, om 15.00 uur, verzamelen wij met alle leerlingen op het plein om het schooljaar uit te luiden.

Data om te onthouden:
Vrijdag 14 juli 17.00 tot 20.00 uur barbecue voor ouders, leerlingen en team
Maandagavond 17 juli afscheidsavond groep 8A
Dinsdagavond 18 juli afscheidsavond groep 8B