Klimophetnieuws donderdag 11 oktober

Klimophetnieuws donderdag 11 oktober

Ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ op woensdag 21 november 20.00 uur

Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online worden aangeboden.
Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media en onbekend bent met alle mogelijkheden en valkuilen.

Hoe lang mag mijn kind op een beeldscherm? Hoe voorkom ik dat mijn kind ongepast materiaal op internet ziet? Welke spelletjes en apps zijn geschikt?

Tijdens deze ouderavond wordt stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die digitale media uw kinderen brengen. De avond start met een ‘kennisquiz’ voor ouders en een korte introductie over hoe kinderen omgaan met internet & sociale media. Vervolgens wordt met elkaar gesproken over de uitdagingen waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals tijdsbesteding, veilig internetten, online verleidingen en het vinden van leuke en leerzame apps. Er worden handige tips gegeven om de digitale media opvoeding vorm te geven.
Aan de hand van prikkelende stellingen wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die internet & sociale media brengen.
Komt u ook naar deze interessante ouderavond?  We zien u graag op woensdag 21 november om 20.00 uur in de aula van de Klimop.  Het zal rond 21.45 uur afgelopen zijn.  Na afloop ontvangt u een hand-out met de belangrijkste tips en websites die op de avond ter sprake zijn gekomen.

Kinderkunstdagen Pier K

In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer terecht bij de kinderkunstdagen van Pier K
Het thema van de kinderkunstdagen is: Aan Tafel!
We gaan dit keer lekker aan de slag met met o.a. echt eten! Van fruit, groente en graan maken wij een huis of een stad. We maken fake food met verf en piepschuim en gaan lekker dansen. We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei maken en waxine houders vilten. Ook komen muziek maken en een theaterworkshop aan bod!
Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers.
Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen!
De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K hoofddorp op:

Dinsdag 23 oktober, woensdag 24 oktober en donderdag 25 oktober van 10.00-16.00 uur

Na afloop zal er een kleine presentatie plaats vinden van wat er die dag is gedaan.
De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen.
Inschrijven kan via www.pier-k.nl  (klik op de banner bij de Pier K Kinderkunstdagen). Hier zie je ook het volledige programma. Voor vragen, neem contact op met Pier K via telefoonnummer 023 5669565 of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl

Schoolfotograaf op maandag 15 en dinsdag 16 oktober

Op maandag 15 en dinsdag 16 oktober bezoekt de schoolfotograaf de Klimop. Eerder deze week heeft u hierover informatie ontvangen waarin u kunt lezen wanneer de groep van uw zoon/dochter wordt gefotografeerd.

Komende week afwezig

Van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober ben ik niet aanwezig in verband met een studiereis naar Estland. Samen met mijn collega-directeuren van Meer Primair gaan wij daar een aantal scholen bezoeken. Op donderdag en vrijdag is er een congres voor schoolleiders waaraan zo’n 600 schoolleiders deelnemen uit zo’n 27 landen uit Europa. Tijdens mijn afwezigheid wordt de directie waargenomen door juffrouw Andrea, juffrouw Bianca en juffrouw Barbara.

Open podium op woensdag 17 oktober

Op woensdag is er Open Podium. De volgende groepen zullen optreden: 1/2B, 4B, 6B en 8B. Als ouders van leerlingen van deze groepen bent u van harte welkom bij de optredens. Deze beginnen om 11.00 uur in de aula van de school.

Kledinginzameling

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!

Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen worden zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.
*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een envelop met daarin een plastic kledingzak ***
In de week van 15 oktober as zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m dinsdag 06 november 09.00 uur as. mee naar school gebracht worden.
De kleding mag u op het podium in de aula leggen.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met uw schooldirecteur of rechtstreeks met stichting All 4 Africa. Wij danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en medewerking!
Vast een geweldig schooljaar toegewenst!
Hartelijke groet,
Stichting All 4 Africa
www.all4africa.nl

Groepen 1 t/m 3 vrij op vrijdagmiddag 19 oktober vrij

Maandag 29 oktober geen school in verband met een studiedag

De maandag na de herfstvakantie is er geen school in verband met een studiedag van het team van de Klimop.
Als team gaan wij ons verder verdiepen in Begrijpend luisteren, Begrijpend Lezen en Woordenschat. Hoe kunnen we dit nog verder verbeteren op de Klimop? Het tweede deel van de dag gaat het hele team aan de slag met het analyseren van Cito-toetsen. Hoe kunnen wij, beter dan tot nu toe, de resultaten van de cito toetsen op leerling niveau analyseren zodat wij het onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de behoefte van leerlingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Antoine Peters, directeur