Klimophetnieuws donderdag 1 november

Klimophetnieuws donderdag 1 november

Ouderavond ‘Opvoeden in het digitale tijdperk’ op woensdag 21 november 20.00 uur

Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online worden aangeboden.
Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media en onbekend bent met alle mogelijkheden en valkuilen.

Hoe lang mag mijn kind achter een beeldscherm? Hoe voorkom ik dat mijn kind ongepast materiaal op internet ziet? Welke spelletjes en apps zijn geschikt?

Tijdens deze ouderavond wordt stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die digitale media uw kinderen brengt. De avond start met een ‘kennisquiz’ voor ouders en een korte introductie over hoe kinderen omgaan met internet & sociale media. Vervolgens wordt met elkaar gesproken over de uitdagingen waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals tijdsbesteding, veilig internetten, online verleidingen en het vinden van leuke en leerzame apps. Er worden handige tips gegeven om digitale media opvoeding vorm te geven.
Aan de hand van prikkelende stellingen wordt gediscussieerd over de kansen en bedreigingen die internet & sociale media met zich mee brengen.
Komt u ook naar deze interessante ouderavond?  We zien u graag op woensdag 21 november om 20.00 uur in de aula van de Klimop.  Het zal rond 21.45 uur afgelopen zijn.  Na afloop ontvangt u een hand-out met de belangrijkste tips en websites die op de avond ter sprake zijn gekomen.

Kledinginzameling

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!

Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Voor de vakantie heeft u een zak ontvangen waarin u kleding kunt inleveren. Als u deze zak niet meer heeft kunt u ook een andere plastic zak gebruiken.
De zakken mogen t/m dinsdag 06 november 09.00 uur as. mee naar school gebracht worden.
De kleding mag u op het podium in de aula leggen.

 

Vanaf deze week beginnen de naschoolse musicallessen voor de “Musicaldance Battle” op de Klimop. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 (die zich hebben opgegeven) hebben op donderdagmiddag les van 15.30 uur tot 16.30 uur. Zij starten op 1 november.

Omdat er veel kinderen van de groepen 3 t/m 5 zijn aangemeld, zijn deze kinderen verdeeld over 2 groepen.  De ene groep heeft op dinsdagmiddag les van 15.30 uur tot 16.30 uur en de andere groep op woensdagmiddag van 12.15 uur tot 13.15 uur. Zij starten in de week van 5 november. In deze groepen is nog ruimte voor meer kinderen…dus mocht je je alsnog willen opgeven dan kan dat! De andere groep, voor leerlingen van groep 6 t/m 8, zit helaas vol.

Het kwartier dat deze kinderen moeten overbruggen, tussen 15.15 uur en 15.30 uur of 12.00 uur en 12.15 uur, is onder verantwoording van de ouders en NIET van de school of Kreavaria. De kinderen mogen in de aula of op het schoolplein wachten tot de les begint, maar er is dan geen toezicht van leerkrachten.

We vinden het heel leuk dat er zoveel kinderen zijn die zich hebben opgegeven!

Nieuws van Happykids, de tussenschoolse opvang

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Hierbij weer wat nieuws van de TSO en tevens handige informatie.
Door de mooie nazomer spelen we met de TSO nog steeds veel buiten. Elastieken is hot! De mooiste figuren worden er gemaakt. Touwtje springen doen we al de hele zomer, het blijft leuk en het liefst met zoveel mogelijk kinderen tegelijk. Met de matjes doen we ook allemaal leuke spellen, iedere dag verzinnen de medewerkers voldoende activiteiten voor de kinderen om aan mee te doen.
Sandy Martens is operationeel verantwoordelijk voor de TSO op de Klimop. Mochten er vragen zijn over de TSO kunt u deze mailen naar smartens@happykids.nl
Tevens is Sandy op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden bij de grote tafel in de aula. Op vrijdag is Rocco de Vos van 11.30 uur tot 13.00 uur te vinden in de aula.
Mocht u in de gelegenheid zijn dan kunt u daar altijd even langs lopen, ze staan u graag te woord.
Daarnaast zijn wij op zoek naar leuke en gezellige TSO medewerkers, voor verschillende  dagen in de week. Mocht u hier interesse in hebben en kunt u op een of meerdere dagen helpen én wilt u graag informatie loop dan even naar Sandy of Rocco.

Hartelijke groeten,
Sandy Martens en Kirsten Loef-van der Riet

 Dirk van den Broek deelt appels uit

Dirk van den Broek kwam vandaag op de Klimop met een pallet vol appels. Deze hebben wij uitgedeeld aan alle leerlingen van de Klimop. Hiermee wil Dirk van den Broek aandacht besteden aan gezond eten. Wij vonden dit een heel mooi initiatief. De kleine pauze was nu een zeer gezonde pauze met meer dan 400 appels.
Namens alle leerlingen bedanken wij Dirk van den Broek.

Verkeersveiligheidslabel opnieuw toegekend aan de Klimop

De gemeente Haarlemmermeer heeft opnieuw het verkeersveiligheidslabel toegekend aan de Klimop. Scholen kunnen het label krijgen als zij aantoonbaar goed en voldoende verkeersonderwijs geven. Wij zijn daar heel blij omdat het zo ontzettend belangrijk is dat alle leerlingen veilige verkeersdeelnemers worden. Daarvoor is kennis van de verkeersregels heel belangrijk. Daarnaast is gedrag ook heel belangrijk. Weten hoe het moet is niet voldoende. Kinderen moeten zich ook realiseren hoe belangrijk het is om de regels toe te passen. Zij zijn de meest kwetsbare deelnemers. Daar ligt ook een heel belangrijke taak voor u als ouder. Oefen regelmatig met uw kind in het verkeer en geef vooral het goede voorbeeld.

De zomer is voorbij en het is nu echt herfst. De dagen worden korter en soms moeten kinderen over straat, te voet of op de fiets, terwijl het nog donker of schemerig is. Het is dan van extra belang dat kinderen zichtbaar zijn. Controleer daarom regelmatig de verlichting van de fietsen en zorg ervoor dat kinderen zichtbaar zijn.

Data om te onthouden:

Tot dinsdagmorgen 6 november 9.00 uur kleding inleveren in de aula van de school
Vrijdagmiddag 9 november groepen 1 t/m 3 vrij
Vrijdag 16 november geen school in verband met een studiedag van het team
Dinsdag 27 en donderdag 29 november oudergesprekken in de groepen 3 t/m 8