Klimophetnieuws donderdag 1 juni

Klimophetnieuws donderdag 1 juni

Regel van de week: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt. Ik gebruik geen scheldwoorden op school

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van ebooks besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

 

Kom ook ‘Op voeten en fietsen naar school’

 Vanaf vandaag tot aan de zomervakantie wordt op onze school de Veilig Verkeer Nederland actie ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ gehouden.
Voor en na schooltijd is het altijd erg druk rond de school door de vele voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat veel ouders hun kind(eren) met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en op de schoolhuisroute niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.
Wij willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen.

Als een kind een jaar of negen is gaat hij/zij over het algemeen voor het eerst zelfstandig naar school. Dit betekent dat je als ouder vroeg moet beginnen met de verkeersopvoeding. Het begint al bij de keuze van de route: waar kan je kind straks het meest veilig fietsen of lopen als het alleen gaat? Het is aan u als ouder, om dit uit te zoeken en de route veelvuldig met uw kind te oefenen. Alleen op die manier leert uw kind waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag het meest veilig is. Dit leert een kind niet vanaf de achterbank van de auto.

Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost wanneer een kind zelf iets leert doen. Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Kinderen die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek.

Allemaal redenen waarom wij er voor gekozen hebben om in de komende periode mee te doen aan de Veilig Verkeer Nederland actie ‘Op voeten en fietsen naar school’. Elke dag zal er in de klas worden bijgehouden hoeveel kinderen er lopend of fietsend naar school komen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking, de verkeerscommissie.

Wijziging tijden sportdag groepen 3 t/m 8

De sportdag voor de groepen 3 t/m op woensdag 28 juni duurt tot 12.00 uur in plaats van 12.15 zoals in eerdere berichtgeving.
Hierdoor is het voor ouders mogelijk eerst de kinderen op te halen op het sportveld en om 12.15 uur op school.

Dinsdag 6 juni is er geen school voor groep 1 t/m 7

In verband met een studiedag van het team is dinsdag 6 juni, de dag na 2e Pinksterdag, geen school voor de leerlingen.
Groep 8 gaat vanaf dinsdag 6 juni 4 dagen op schoolkamp.

Wat maakt de sfeer of een school?

Ik denk dat iedereen kan bedenken dat het niet alleen de leerkrachten en de kinderen zijn die de sfeer op school bepalen, maar dat ouders hier een belangrijke rol in vervullen.
Wat ik persoonlijk merk, is dat als ik mij inzet op school (of het nou af en toe in de bibliotheek is, een voorleesuurtje met de kinderen, een keertje schoonmaken of het begeleiden van de een activiteit) dat ik beter inzicht krijg in mijn eigen kinderen. Maar minstens net zo belangrijk, ook inzicht in alle andere kinderen. De school begint meer te leven als je ook de andere kinderen een beetje leert kennen.
De waardering van de kinderen straalt er van af als hun vader en/of moeder ook eens een steentje bijdraagt. Het maakt ze trots, dat zie je gewoon. Ook helpt het als het eens wat minder goed gaat; als je de kinderen beter kent, kun je elkaar ook beter begrijpen. En ook de andere ouders die je dan van zelf ook tegenkomt natuurlijk!

 Natuurlijk begrijp ik dat het altijd lastig blijft met werk en andere prioriteiten, maar vragen kan altijd. Vele handen, maken licht werk, dus maak een goed voornemen en probeer waar mogelijk je minimaal een paar keer in te zetten voor de verschillende activiteiten op school als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan ook altijd even navragen bij de klassenouders of er nog hulp nodig is natuurlijk! Namens de kinderen, leerkrachten en alle andere ouders, alvast bedankt!

Rutger Steenbrink, ouder uit groep 5B

Data om te onthouden:
Woensdag 24 mei schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7
Dinsdag 6 juni groepen 1 t/m 7 vrij i.v.m. een studiedag van het team
Dinsdag 6 juni groepen 8 op kamp
Vanaf maandagavond 12 juni Avondvierdaagse
Woensdag 28 juni sportdag grepen 3 t/m 8