Ziekmelden en verlofKan uw kind de school niet bezoeken, laat u het dan even weten, anders maken we ons nodeloos ongerust. Belt u wel vóór schooltijd (8.20 uur), zodat niet steeds een les wordt verstoord. Wilt u liever niet ziekmelden per mail, daar wij 's morgens niet alle e-mails lezen.

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Deze ‘gewichtige redenen’ zijn: Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.
Vrijaf ter voorkoming van ‘file-leed’ is geen gewichtige reden.
Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar. Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!