Antoine Peters

Directeur

Antoine Peters is directeur van basisschool Klimop

De Klimop is de derde school, in bijna dertig jaar, waar ik directeur mag zijn. De school heeft een gemotiveerd team dat hoge verwachtingen heeft van kinderen.
Mijn deur staat altijd open en u bent van harte welkom voor een vraag, opmerking of suggestie.
U kent uw kind veel beter dan wij uw kind kennen, samen moeten we het doen.