Informatieboekje

Beste Ouders,

Hierbij het informatieboekje en de kalender van de Klimop.

Wij hopen dat u de kalender op een in het oog springende plaats zult ophangen.

Met vriendelijke groet,

 

Het team van de “Klimop”.

Download het informatieboekje door op de afbeelding te klikken.

Download de kalender door op de afbeelding te klikken.

 

R.K. Basisschool “Klimop”

Burgemeester Pabstlaan 3-5

2132 XE Hoofddorp

telefoon 023-5613216

email info@bs-klimop.nl

website : www.bs-klimop.nl

directeur: Antoine Peters

adjunct-directeur: Barbara Halverstad

 

 

 

De school is gesticht door en staat onder het bestuur van de

Stichting Meer Primair

Postbus 223

2130 AE Hoofddorp

www.meerprimair.nl

 

Team­samenstelling

Onderbouw:

Ria Tabbers                            groep 1/2A      di, wo

Jeanet Klomp                         groep 1/2A      ma, do, vrij

Andrea Auer                           groep 1/2B      ma t/m vrij

Monique Luiten                       groep 1/2C      ma t/m vrij

Marja Diependaal                   groep 1/2D      ma, wo, do vrij

Jeanet Klomp                          groep 1/2D      di

 

Middenbouw:

Elvira de Ridder                      groep 3A         ma, di, wo

Michelle Stevens                    groep 3A         do, vrij

Wendy Schavemaker             groep 3B         ma, di, wo om en om

Barbara Halverstad                groep 3B         wo om en om, do, vrij

Gwen Polane                          groep 4A         ma, di, wo

Karen Beijer                            groep 4A         do, vrij

Caroline Audenaert                groep 4B         ma, di, wo

Elly Koning                             groep 4B         do, vrij

Paulien de Goede                  groep 5A         ma t/m vrij

Stefan de Jong                       groep 5B         ma, di, wo, do

Margot Wilderdijk                   groep 5B         vrij

 

Bovenbouw

Marianne Koot                        groep 6A         ma, di

Marloes Lambriex                   groep 6A         wo, do, vrij

Yvonne Lek                            groep 6B         di, wo

Esther Rijken                          groep 6B         ma, do, vrij

Henriëtte van Haarlem           groep 7A         ma, di, wo, op wo om en om

Ellen Leusink                          groep 7A         wo, do, vrij, op wo om en om

Renée Bosse                          groep 7B         ma, di, wo

Bianca Pronk                          groep 7B         do, vrij

Marijn de Vries                       groep 8A         ma t/m vrij

Caro Landwaart                      groep 8B         ma t/m vrij

 

Anja Huisman                         interne begeleiding (1 t/m 8)  ma, di, do

Renée Bosse                          vakleerkracht gymnastiek (3 t/m 8) do, vrij

Sake van der Veer                 vakleerkracht gymnastiek (3 t/m 8) ma

Sandra Smit (ondw.ass.)        ondersteuning, ma, di, do en vrij

Roos Verkerk (ondw.ass.)      ondersteuning, ma t/m do

 

Antoine Peters                        directeur, ma, di, wo, do

Barbara Halverstad                adjunct directeur, wo, do, vrij

Marion van Warmerdam         directie secretaresse, di en do

Wali Gholamnabi                    conciërge ma, wo en vrij

 

Schooltijden

Voor groep 1 t/m 8:

‘s morgens   08.30 – 11.45 uur                       woensdag 08.30 – 12.15 uur

‘s middags    13.00 – 15.15 uur                       woensdagmiddag vrij

groep 1 en 2 vrijdagmiddag vrij

 

Het is prettig wanneer alle groepen op tijd en rustig kunnen beginnen. Daarom vra­gen wij u er voor te zorgen dat de kinde­ren op tijd op school zijn. Vooral aan ouders die hun kinde­ren in de klas brengen, vragen wij het af­scheid niet onnodig te rekken en eventuele boodschapjes zo kort mogelijk te houden. Na schooltijd heeft de leerkracht meer aandacht en tijd voor uw vra­gen.

Wij verzoeken u dringend niet voor de ramen te blijven praten, daar dit de aan­dacht van de kinderen afleidt.

De schooldeuren gaan 10 minuten voor tijd open.

Overblijven, voor- en naschoolse opvang

TSO en BSO, de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang, wordt georganiseerd door Happykids.

Tussen de middag kunnen kinderen overblijven. Zij moeten zelf eten en drinken meenemen.

De kosten voor het overblijven bedragen € 2,95 per keer.

Opgeven voor TSO en BSO kunt u doen via www.happykids.nl

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2015-2016

Herfstvakantie 19-10-2015 t/m 23-10-2015

Kerstvakantie              18-12-2015 t/m 01-01-2016

Krokusvakantie           26-02-2016 t/m 07-03-2016

Pasen                         25-03-2016 t/m 28-03-2016

Voorjaarsvakantie       25-04-2016 t/m 09-05-2016

Pinksteren                  16-05-2016

Meer Primair-dag        17-05-2016

Zomervakantie            14-07-2016 t/m 26-08-2016

Studiedagen               vrij 30/10, vrij 6/11, ma 7/3, ma 9/5

 

Gymtijden 2015-2016

 

Maandag – FBK-hal II (meester Sake v.d. Veer)

08.30 uur        –           09.15 uur        5A

09.15 uur        –           10.00 uur        5B

10.00 uur        –           10.15 uur        pauze

10.15 uur        –           11.00 uur        6A

11.00 uur        –           11.45 uur        6B

 

13.00 uur        –           13.45 uur        7A

13.45 uur        –           14.30 uur        8A

14.30 uur        –           15.15 uur        8B

 

Woensdag – FBK-hal I (juf Renee Bosse)

08.30 uur        –           09.15 uur        7B

 

 

Donderdag – FBK-hal (juf Renee Bosse)

08.30 uur        –           09.15 uur        5B

09.15 uur        –           10.00 uur        5A

10.00 uur        –           10.15 uur        pauze

10.15 uur        –           11.00 uur        6B

11.00 uur        –           11.45 uur        6A

 

13.00 uur        –           14.05 uur        3A

14.05 uur        –           15.10 uur        3B

 

Vrijdag – FBK-hal (juf Renee Bosse)

08.30 uur        –           09.15 uur        7B

09.15 uur        –           10.00 uur        7A

10.00 uur        –           10.15 uur        pauze

10.15 uur        –           11.00 uur        8B

11.00 uur        –           11.45 uur        8A

 

13.00 uur        –           14.05 uur        4B

14.05 uur        –           15.10 uur        4A

 

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen gymkleding dragen. Voor jongens en meisjes zijn  dit een gymbroek en een T-shirt, de meisjes mogen ook in een gympakje komen. Om ongelukken te voorkomen en vanuit hygiënisch oogpunt  moeten alle kinderen gymschoenen dragen.

Sieraden e.d. worden ook vanwege veiligheid tijdens de les bewaard bij de leerkracht op een tafel in de gymzaal. De leerkracht is niet aansprakelijk bij verlies van sieraden e.d..

Verzuim

Kan uw kind de school niet bezoeken, laat u het dan even weten, anders maken we ons no­deloos onge­rust.

Belt u wel vóór schooltijd (8.20 uur), zodat niet steeds een les wordt ver­stoord.

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaal­de omstan­digheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen.

Deze ‘gewichtige rede­nen’ zijn:

jubilea van naaste familie, uitgezonderd het 12 ½ jarig huwelijk;

overlijden van naaste familie;

gezinsomstandigheden die het noodzakelijk maken dat u er een aantal da­gen tussenuit gaat. Hiervoor is nodig een verklaring van arts of maatschap­pelijk werker.

 

Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de va­kantie­regeling.

Buiten de schoolvakanties om zal in principe GEEN TOESTEMMING worden ver­leend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aanneme­lijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgevers­ver­klaring) dat u niet in de schoolva­kanties op vakantie kunt gaan, kan de school­leiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.

Vrijaf ter voorkoming van ‘file-leed’ is geen gewichtige reden.

Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in som­mige ge­vallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar.

Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!

Oudergesprekken

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 3 keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport als zij doorgaan naar groep 3. Voor de overige kleuters is er een oorkonde.

Bij het eerste en het tweede rapport is er een gesprek met alle ouders. Hoewel de kleuters geen rapport krijgen is er wel een gesprek met de ouders.

Wanneer ouders en/of leerkrachten het nodig vinden kan er tussentijds een afspraak gemaakt worden.

Voor de groepen 1 t/m 7 zijn de oudergesprekken gepland op 26 november en 1 december voor het eerste rapport en op 31 maart en 5 april voor het tweede rapport.

Voor groep 8 gelden afwijkende data. U wordt hierover nog geinformeerd.

Naar aanleiding van het laatste rapport worden niet alle ouders uitgenodigd maar zijn er facultatieve oudergesprekken op 7 juli waarbij wij u uitnodigen indien daar aanleiding voor is of waarvoor u kunt intekenen indien u dat wilt.

Gezond gedrag, op woensdag fruit

In het kader van gezond gedrag maken wij kinderen bewust van wat zij eten. Een van de activiteiten is woensdag fruitdag. Het is de bedoeling dat alle kinderen op woensdag fruit of groente meenemen.

Godsdienst/levensbeschouwing

De Klimop is een katholieke basisschool. Dit houdt in dat godsdienst en levensbeschouwing een vast onder­deel van het lesrooster is. Juist in die lessen proberen wij de kinde­ren de waar­den te leren van het samen-leven op deze wereld. Voor de godsdienstlessen maken wij gebruik van pro­jecten.

 

Op de Klimop werken wij met de methode “Hemel en aarde”.  Deze methode geeft 5 keer per jaar een (actueel) themanummer uit.

De thema’s voor het komende schooljaar zijn:

 

RAAR – herfst 2015

De wereld is vol van wonderlijke rariteiten, die je leven rijker maken. Raar is boeiend, interessant, de moeite waard en helemaal niet om bang voor te zijn. Je moet het maar durven, zomaar een dansje doen in het park, omdat je er zin in hebt. Vreemde olifanten van Dalí, en mannetjes met een paraplu die als regendruppels uit de lucht vallen op een schilderij van Magritte. Dat is raar. Maar nog niets in vergelijking met de wonderverhalen over Jezus. Die zijn pas boeiend.

DAVID – Kerstmis 2015

Misschien is er geen figuur in de Bijbel over wie zulke beeldende verhalen bestaan als over David. De jonge herder die gezalfd wordt tot koning, en zo slim en dapper is om de reus Goliath te doden. Jarenlang zwerft hij rond, achterna gezeten door koning Saul. Gevierd koning, voor het eerst van àlle twaalf stammen van Israël. Dichter van liederen. Een aflevering van Hemel en Aarde met boeiende en leerzame verhalen en onderwerpen. En een kerstnummer. Generaties na David gaan Jozef en Maria terug naar Bethlehem.

 

BANG – winter 2016

Een leven zonder angst, bestaat dat? Waarschijnlijk niet. Er zijn genoeg dingen om bang voor te zijn: weerwolven, spinnen, gymnastiek, rekensommen, ruzie. Bang zijn is heel nuttig; het voorkomt dat je roekeloze dingen doet. Maar een leven uit angst, dat wil je niet. Leven uit angst maakt je klein, beperkt je. Door te verkennen wat bang zijn betekent, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om elkaar veiligheid te bieden.

MAAN – Pasen 2016

Een volle maan in een blauwzwarte nacht, dat spreekt tot de verbeelding. In alle tijden en culturen bestaan maangoden en maanfeesten. De maan is de bijna magische oorsprong van eb en vloed, ze kent haar eigen ritme en kalender. Kunstenaars hebben zich door de maan laten inspireren. In scheppingsverhalen speelt de maan vaak een bijzondere rol. Een lessenserie vol symboliek, verbeelding en verwondering.

FEEST – zomer 2016

Feesten heb je in alle mogelijke soorten: grote feesten, kleine feesten, spontane feesten, verjaardagsfeesten, slaapfeesten, twee-minuten feestjes, plechtige feesten, kampioensfeesten, heilige feesten. Alles wat belangrijk is in het leven kun je vieren. En andersom: alles wat je viert, wordt belangrijk. Een vrolijk nummer, op weg naar de zomer, waarin het leven gevierd wordt. Want feesten is een werkwoord.

Voor meer informatie kunt u ook de website van de uitgever bezoeken: www.hemelenaarde.nl

Ouderraad

De ouderraad heeft als doel aanvullende activiteiten op school te organiseren. Aanvullend op het gewone programma, waardoor de sfeer en de gezelligheid verhoogd wordt. Het bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die er plezier in hebben om dit te doen; natuurlijk in nauwe samenwerking met het schoolteam. De activiteiten kosten echter vaak geld. Om deze kosten te dragen wordt er aan alle ouders een  bijdrage gevraagd. De bijdrage voor het schooljaar 2014-2015 is vastgesteld op € 52,50. Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend de ouderbijdrage voor 31 oktober te betalen.

In de afgelopen jaren heeft de oudervereniging het volgende georganiseerd/gefinancierd:

 • Diverse activiteiten rond de feestdagen
 • Barbecue voor ouders, leerlingen en team
 • Buitenschoolse sportactiviteiten zoals, basketbal, peanutbal,voetbal en schoolatletiek
 • Attentie bij eerste communie
 • Avondvierdaagse voor de groepen 1 t/m 8
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreisje
 • Sinterklaas (cadeautjes)
 • Kerstdiner
 • Paasontbijt

 

Om deze activiteiten ook dit jaar weer te kunnen uitvoeren vragen wij de ouders hun bijdrage over te maken. Wij vragen u vriendelijk uw betaling voor 31 oktober over te maken op girorekening NL81 INGB 0007 7446 91  t.n.v. Ouderraad Basisschool Klimop, onder vermelding van de naam, achternaam en groep van uw kind/kinderen.

Wettelijk gezien kan de ouderbijdrage niet verplicht gesteld worden.

 

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Mevr. Petra Muller (voorzitter)

Vacature (penningmeester)

Mevr. Sandra Valkema (secretaris/plaatsvervangend voorzitter)

 

Het emailadres van de oudervereniging is OR@bs-klimop.nl.

Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meedenken op school is de laatste jaren een heel gewone zaak ge­worden. Terecht ook, u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en op een school zit die bij uw kind past. Enkele jaren geleden is dit meebeslissen en meeden­ken zelfs geregeld bij de Wet Medezeggenschap On­derwijs. De wet zegt dat elke basis­school een medezeggen­schapsraad (MR) moet hebben. Die raad bestaat voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen, en voor de helft uit leden die recht­streeks uit en door de ouders worden gekozen. De directeur van de school heeft een advise­rende stem.

De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid, onder­ling overleg en ge­lijke behandeling van mannen en vrouwen. Bovendien wordt gewaakt tegen discrimi­natie. De MR zal tevens meedenken en het team/school­bestuur adviseren over het school­werkplan, maar ook over allerlei andere zaken die betrekking hebben op het onderwijs op de school van uw kind.

De MR is bevoegd tot:

bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen;

het doen van voorstellen aan het bestuur.

 

Onderwerpen die u behandeld wilt hebben, kunt u doorgeven aan een van de leden van de MR.

De raad bestaat uit de volgende leden:

 

Namens de ouders:

Cris Klinkert

Mylène Miltenburg

Rutger Steenbrink

Sandra van Hoof

 

Namens de leerkrachten:

Barbara Halverstad

Stefan de Jong

Karen Beijer

Marloes Lambriex

 

Het emailadres van de medezeggenschapsraad is mr@bs-klimop.nl

 

Graag willen wij als Medezeggenschapsraad (MR) van de Klimop het volgende onder uw aandacht brengen. Door de continue ontwikkelingen op onze school en de aanschaf van nieuwe lesmethodes  heeft de MR een aantal jaren geleden besloten een beroep te doen op de ouders voor een extra vrijwillige bijdrage van € 20,00 per kind.

 

Deze bijdrage is met name bedoeld om een aantal additionele aankopen te kunnen doen zoals werkboekjes en materialen voor Onderbouwd voor de kleuters, de Techniektorens en de werkboekjes voor onder andere de nieuwe zaakvak methodes, studerend lezen, studievaardigheden, rekenen, spelling en verkeer.

Wij zijn als MR van mening, op basis van de terugkoppeling van zowel ouders als kinderen, dat deze materialen bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De werkboekjes voor de nieuwe methodes (in kleur) sluiten zo goed aan bij  de totale lesbeleving, dat wij denken dat het wenselijk is deze te gebruiken. Het budget dat voor leermiddelen door de overheid beschikbaar wordt gesteld, maakt het niet mogelijk om al het bij de methodes behorende verbruiksmateriaal aan te schaffen, dat op de Klimopschool jaarlijks door de kinderen bij de methodes wordt gebruikt.  Vandaar doen wij een beroep op de ouders hier een bijdrage aan te leveren. Let wel, deze bijdrage is vrijwillig en mag eventueel worden verhoogd of verlaagd indien gewenst. Wij hopen van harte dat u zich hierin kunt vinden.

Schoolkamp

De groepen 8 gaan jaarlijks op schoolkamp. Het kamp voor de groepen 8 vindt plaats in mei. De kosten voor het kamp voor groep 8 bedragen € 90,00 per leerling.

Jeugdtijdschriften

Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor uw kind zich te abonne­ren op een jeugd-tijd­schrift of diverse boekenseries, zoals Bobo, Okki, Tap­toe, Hello You, Boekentoppers, Leesleeuw en Lijsters. Wij raden u aan de folders die uw kind in de eerste weken van het schooljaar mee naar huis neemt, goed te lezen.

Bibliotheek/documentatiecentrum

Onze bibliotheek is dagelijks een uur geopend. De bibliotheek wordt “gerund” door biebmoeders. Dit is een gezellige klus. Je leert de hele school kennen.

Op dit moment loopt alles op rolletjes. Om dat zo te houden zijn we nu al op zoek naar ouders die in de bibliotheek willen helpen. Door het vertrek van kinderen in groep 8 vertrekken er ook regelmatig ouders die nu nog helpen. Wij zijn daarom op zoek naar ouders die willen helpen met:

 • het uitlenen van boeken
 • de inkoop van nieuwe boeken
 • het repareren van boeken
 • het verwerken van nieuwe boeken

Indien u hier interesse in heeft wordt u van harte uitgenodigd om eens te komen kijken in de bibliotheek van de school en tevens kennis te maken met de biebmoeders.

Heeft u nog vragen of wilt u inlichtingen, dan kunt u terecht bij juffrouw Marloes in groep 6A of een mail sturen naar m.lambriex@bs-klimop.nl

Excursies

Buiten het traditionele schoolreisje komt het voor dat een groep binnen het on­der­wijspro­gramma op excursie gaat. Om budgettaire redenen kunnen we voor particulier vervoer (auto) door ouders kiezen. Indien u hier onoverko­melijke bezwaren tegen heeft, wilt u ons dit dan aan het begin van het schooljaar schriftelijk laten weten.

Fietsen

Fietsen moeten voorzien zijn van een standaard en op de daarvoor bestemde plaats worden gestald.

In verband met de veiligheid is het niet toegestaan op het schoolterrein te fiet­sen!

Dit geldt voor de kinde­ren en voor volwassenen.

Overigens aan­vaardt de school geen aansprakelijk­heid voor eventuele schade aan of diefstal van gestalde fiet­sen.

Scholieren ongevallen verzekering

Vaak bestaan er veel onduidelijkheden rond de schoolverzeke­ring. Voor alle duide­lijk­heid dus het volgende over de ‘scho­lieren ongevallen verzekering’:

alle leerlingen en leerkrachten zijn verzekerd;

bij excursies, schoolkamp en dergelijke zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders die mee­gaan ter begeleiding automatisch meeverzekerd;

de verzekering dekt alleen schade die niet te verhalen is op uw eigen verze­kering.

 

Tips

*   Voorzie laarzen, jassen, tassen, gymkleding e.d. van naam.

*   Voorzie de jas van uw kind van een lusje.

*   Voor kinderen van de basisschool is het lidmaatschap van de bibliotheek GRATIS.

Algemeen Huishoudelijk Reglement

Op school hebben wij een huishoudelijk reglement om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Enkele regels zijn:

 1. Tien minuten voor half negen en tien minuten voor één gaan de deuren open.

Wanneer de zoemer gaat beginnen de lessen. Alle leerlingen behoren op de juiste plaats aanwezig te zijn. Aan de ouders wordt gevraagd voor die tijd de lesruimtes te verlaten.

Tijdens de inloopperiode kunnen de kinderen rustig voor zichzelf gaan werken of

lezen.

 1. Alle kinderen gebruiken de ingang die het dichtst bij de eigen groep is.
 2. Tijdens het overblijven verblijven de kinderen alleen in de ruimtes die daarvoor zijn aangewezen.
 3. Dieren worden niet tot de school toegelaten. Indien voor een spreekbeurt de aanwezigheid van een dier toch gewenst is, dient vooraf gecontroleerd te worden of hiervan geen kinderen last kunnen hebben.
 4. Roken is op het schoolplein en in school verboden.
 5. Tijdens de schooluren wordt er niet gesnoept, behalve bij traktaties. Kauwgom is op school verboden.
 6. Gezamenlijk moeten we de school netjes houden. Elk kind ruimt aan het eind van de dag zijn tafel op en de vloer onder en rond zijn tafel.

Jassen, tassen e.d. worden aan de kapstok gehangen. Skeelers, laarzen en vieze schoenen worden onder de jas gezet of onder de werkbladen in de gangen. Wie op skeelers naar school komt, dient schoenen bij zich te hebben.

 1. Skates, rolschaatsen en skateboarden zijn niet toegestaan in de pauze van de school.

10.Boeken uit de bibliotheek mogen niet mee naar huis worden genomen.

11.Tijdens de gymlessen is het dragen van gymschoenen verplicht.

Vanaf groep 3 wordt gymkleding op prijs gesteld. Sieraden kunnen gevaar opleveren en worden daarom afgedaan.

12.Het werken en/of spelen in de algemene ruimtes behoort zó te gebeuren dat anderen er geen last van hebben.

13.Leerlingen spreken leerkrachten aan met juffrouw of meester.

14.Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. Dit in verband met kinderen die bang zijn voor honden. Wilt u met uw hond voor het hek van de school wachten?

15.Steppen e.d. mogen niet in school worden geparkeerd.

 

Schoolregels

 

Groepen 1 t/m 3

 1. ruzie maken is niet fijn, ik wil graag vriendjes zijn
 2. even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn
 3. heeft een vriend soms verdriet, dan help ik hem als ik het zie.
 4. eerst even vragen als ik wat wil lenen, dan kan ik het pas meenemen
 5. als een ander praat ben ik stil, dan hoor ik wat hij wil
 6. samen spelen, samen delen
 7. als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op
 8. rennen mag ik op het plein, binnen moet ik rustig zijn
 9. als iemand zegt STOP, dan houd ik op
 10. ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt

 

Groepen 4 t/m 8

 1. Ik vertel de meester of juf wanneer ik zelf of iemand anders wordt gepest.
 2. Een ruzie probeer ik altijd met praten op te lossen.
 3. Ik behandel een ander zoals ik zelf ook behandeld wil worden.
 4. Ik ga netjes om met de spullen van mijzelf en van een ander.
 5. Als de ander praat ben ik stil, dan hoor ik wat hij wil. Wij luisteren naar elkaar.
 6. Pesten is nooit goed, ik zorg dus dat ik aardig doe.
 7. Ik behandel iemand respectvol, ik laat een ander in z’n waarde.
 8. Ik loop in de school. Rennen doe ik op het schoolplein, binnen moet ik rustig zijn.
 9. Als iemand zegt stop, dan houd ik op.
 10. Ik gebruik geen scheldwoorden op school.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

mede namens het team, Antoine Peters, directeur